TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 17 september 2016

Om att våga ta ställning och agera

Den här insändaren läser vi denna lördagsmorgon - kompletterad med bild på kommunvapnet samt bildtext - i Ölandsbladet: 
Angående Borgholms utbildningschef Lars Bylund 
När någon eller flera personer visar och talar om för allmänheten om hur chefer, tjänstemän och politiker inom Borgholms kommun agerar gentemot folk som är boende i kommunen, anställda av den eller berörda på något annat sätt så agerar de ansvariga inom kommunen på ett fullständigt horribelt sätt.
Det är svårt att förstå för oss som bor här i kommunen vilka dessa människor är och hur dom tillåts att agera så vettlöst, helt utan kontroll och ansvar, och kan bete sig hur dom vill gentemot människor som sedan far illa av deras beslut och beteende. Ingen får någonsin stå till svars och ta ansvar för sitt totalitära och felaktiga tjänsteutövande. 
Både boende inom kommunen, anställda och anhöriga skriker i media gång på gång om dessa chefers och tjänstemäns/kvinnors samt politikers helt sanslösa beteende men det tigs konstant ihjäl av de personer som egentligen ska korrigera detta felaktiga beteende och har makten att visa för dessa människor att det här är inte är ett acceptabelt tillvägagångssätt. 
Den som vågar ifrågasätta och kan påvisa fel som har begåtts av chefer, tjänstemän och politiker inom Borgholms kommun får räkna med förnekelse och att bli förnedrad, förolämpad, avskedad, polisanmäld och idiotförklarad.

De här maffialiknande tillvägagångssätten som Borgholms kommun har gentemot sina invånare skrämmer de flesta.


Ytterst ansvarig är kommunalrådet Ilko Corkovic men från honom hör man aldrig eller sällan utan bara en massa intetsägande uttalanden om att ”Vi tar med oss det här” eller ”Vi ska titta på det här”.


Är man politiker så handlar det väl om att ta ställning och agera?
 
Obekvämt eller inte.

Att en kommun och kommunledning i dagens transparenta samhälle agerar och har agerat på detta sätt helt utan konsekvenser och under en mycket lång tid är oerhört förvånande och mycket upprörande.


Vi får hoppas att Janne Josefsson på Uppdrag Granskning vill titta närmare på det här som försiggår i Borgholms kommun eftersom Ölandsbladet som trots ett enträget och mycket gediget arbete inte lyckats med att få Borgholms politiker inse de grava fel och brister som förekommer på chefs- och tjänstemannanivå inom kommunen.


Förra hösten var det Socialförvaltningens mycket kritiserade agerande som belystes av Ölandsbladet och nu är det Utbildningsförvaltningens tur.


Hände det något med de utpekade och ansvariga inom Socialförvaltningen och Socialnämnden?

Nej.

Kommer något att hända med de ansvariga inom Utbildningsförvaltningen?

Nej.

Alla känner alla och alla håller varandra bakom ryggen i Borgholms kommun?


Existerar det inget etiskt tänkande eller rättvisepatos hos politikerna i Borgholms kommun?


Handlar det bara om feghet eller är alla lika insyltade i den här soppan?
 

Studerande, Journalishögskolan
                                                       

INSÄNDARSKRIBENTEN ANSER ATT INGEN FÅR ”STÅ TILL SVARS OCH TA ANSVAR FÖR SITT TOTALITÄRA OCH FELAKTIGA TJÄNSTEUTÖVANDE” I BORGHOLMS KOMMUN.
                                           
Insändaren bådar gott när det gäller framtidens journalister. Det behövs tuffa journalister för att få ansvariga politiker och tjänstemän runt om i kommunerna att skärpa sig. Ett par Janne Josefsson i varje kommun skulle inte skada! 
Våra orädda journalister måste fortsätta att våga. Utan Ölandsbladets avslöjande är det inte säkert att Bylunds synnerligen omdömeslösa polisanmälan hade blivit allmänt känd och riktigt öppna ögonen för det problem som finns i vår skolas högsta ledning.. 
Men en huvudfråga - som insändarskribenten pekar på - förblir: Ska Ilko våga ta ställning och agera? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar