November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 22 september 2016

Sammanslagna sockenmöten eller ett sockenmöte i varje socken?

Kan inte låta bli en liten reflektion så här efter dom två första sockenträffarna. 
I beredningsgruppen hade vi nämligen i våras en diskussion om hur många sockenträffar vi skulle ha.
Kommunfullmäktige hade bestämt att vi skulle minst fyra, varav en för Köping-Egby, en för Gärdslösa-Bredsättra, en för Långlöt-Runsten och en för Högsrum - Räpplinge. 
Någon eller några i gruppen tyckte dock att det blev väl många och att man ytterligare kunde slå ihop några av dom här. Nu blev det lyckligtvis inte så, eftersom kommunfullmäktiges direktiv var mycket tydligt på den punkten. Istället bestämde gruppen sig för att - förutom dessa fyra sockenträffar - även ha ett liknande möte i Borgholm och ett i Löttorp. 
Jag hade gärna sett ett sockenmöte i varje socken och så borde det nog ha varit. 
På den första sockenträffen - i måndags i Köpingsvik - kom det nämligen i stort sett bara Köpingsbor och någon från Borgholm. Kanske var avståndet på 7 km en anledning till att Egbyborna stannade hemma. 
På den andra sockenträffen - i Gärdslösa igår kväll - var det i stort sett bara Gärdslösabor som kom. Endast två kom dit från Bredsättra. - Hade mötet hållits i sockenstugan i Bredsättra hade det säkert kommit lika många intresserade som det kom nu, fast istället bredsättrabor, trodde en av dem. 
Något att tänka på för eventuella sockenträffar i framtiden. 
Nästa sockenträff blir på Rungården i Runsten - måndag den 3 oktober. Det ska bli spännande att se hur många Långlötsbor som hittar sig dit. Och om några Räpplingebor dyker upp på sockenträffen i Högsrum två dagar senare.
Det ska tilläggas att det annars var en lyckad kväll igår, precis som i måndags, där vi fick veta ett och annat om hur kommunmedborgarna tycker och tänker att det borde vara. 
Skriv gärna en kommentar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar