MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 11 oktober 2016

Anmälan mot Bylund och dagens extra kommunstyrelsemöte om Bylund

Igår mejlade jag iväg en polisanmälan mot kommunens utbildningschef Lars Bylund för hans synnerligen märkliga agerande i ett visst sammanhang. 
Det var väl egentligen inte en dag för tidigt och något som kommunledningen (kommunstyrelsens arbetsutskott) redan borde ha gjort men inte har kommit till skott med. 
I eftermiddag klockan tre ska Bylunds anställning diskuteras i ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Mötet sker bakom lyckta dörrar och får inte filmas. Jag kommer självklart att vara där i egenskap av kommunstyrelseledamot och det vore väl självaste f-n om inte kommunstyrelsen nu tar ansvaret och det blir handling! 
Bylund har - bortsett från det misstänkta hotet om polisanmälan mot föräldrarna* till det utsatta barnet - klart överskridit sina befogenheter genom sin polisanmälan i utbildningsnämndens namn. Att Bylund ska få fortsätta som utbildningschef är helt otänkbart, i synnerhet som hela nämnden i så fall skulle avgå.
Det är en gåta varför inte kommunstyrelsens arbetsutskott omgående suspenderade Bylund från hans tjänst så fort som den fick misstroendeförklaringen mot Bylund från en enhällig utbildningsnämnd. Hur tafatt får kommunledningen vara?
Undrar
Per Lublin  
   
PS 
Samtidigt har jag ställt några frågor till JO. Det är samma frågor som jag vid senaste kommunfullmäktigemötet ställde till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg och som kommunfullmäktige då beslutade att hon skulle besvara vid nästa fullmäktigemöte. Interpellationbesvarandet finns dock inte med i den nu utskickade dagordningen till fullmäktiges möte, eftersom Monica Enberg har hoppat av från nämnden och därmed tydligen inte behöver svara. Eftersom jag faktiskt vill ha svar på mina frågor har jag nu fått vända mig till JO istället.
 
*) Fotnot: Föräldrarna skulle enligt uppgift ha hotats med att själva bli polisanmälda ifall de polisanmälde vad barnet hade blivit utsatt för

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar