MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 11 oktober 2016

Bylund avstängd från sin tjänst med omedelbar verkan

Resultatet av dagens 1 timme och 25 minuter långa - eller korta - extra kommunstyrelsesammanträde bakom lyckta dörrar - som ju inte fick filmas - blir hur som helst i enlighet med mitt yrkande (ingen annan hade något yrkande) att Lars Bylund avstängs från sin tjänst som utbildningschef med omedelbar verkan från och med idag. Vilket personalchef Ann Nilsson och tillförordnade "kommunchefen" Lars-Gunnar Fagerberg (som båda var med vid mötet) skulle meddela honom direkt efter mötet och vid det här laget redan torde ha gjort. 
I övrigt närvarade Ilko Corkovic (s), Inger Sundbom (s), Marcel van Luijn (m), Thomas Johnsson (m), Jan Erici (m), Sofie Loirendal (Framtid Öland), Peder Svensson (c), Bertil Lundgren (mp) och jag själv (nya Öp) vid bordet. Samt kommunsekreteraren. 
Kommunstyrelsen var också helt överens om att Bylund är klart olämplig som chef över huvud taget och att han aldrig kommer att få bli aktuell för något annat chefsuppdrag i kommunen. Det blir Ann Nilsson och Lars-Gunnar Fagerberg som kommer att hantera saken vidare eftersom kommunstyrelsen fegade ur från att själva hålla i rodret.
Viktigt i sammanhanget är att Bylund - bortsett från sitt allmänna olämpliga beteende som chef - har överträtt sina befogenheter samt mörkat betydelsefull information för nämnden och att utbildningsnämnden i praktiken ställt ultimatumet "antingen vi eller han". Det hade varit helt orimligt att han skulle kunna fortsätta på sin tjänst efter att ha gjort sig omöjlig hos den nämnd vars beslut det var hans uppgift att som högste tjänsteman verkställa.
Nu får vi hoppas att det kan bli nystart för en utbildningspolitik värd namnet i Borgholms kommun! Nämnden behöver en ny ordförande som inte har varit med om den förra mandatperiodens dåliga beslut och våra skolor behöver en bra utbildningschef!
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar