TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 22 oktober 2016

Höstens allmänpolitiska debatt

Sedan var det dags för nästa punkt på fullmäktigemötets dagordning - höstens allmänpolitiska debatt i Borgholms kommun.  Som vanligt inleddes den med skryt från kommunalrådet och gnäll från en Marcel van Luijn (m) som inte hade blivit det. 
Stig Bertilsson (c) körde på temat att det var bättre på den tiden som han var kommunalråd och klagade på den bristande öppenheten - som om det skulle ha varit bättre under centerns tid vid makten!  I ärlighetens namn måste sägas att det har blivit betydligt bättre med öppenheten under senare år - även om det fortfarande är långt ifrån bra!   
Själv tog jag upp något - som av någon konstig anledning är så känsligt att det måste hyssjas ner - men som är synnerligen angeläget att göra något åt, nämligen att tjänstemännen steg för steg håller på att ta över makten från de folkvalda. Politikerna - som är valda och ska kunna stå till svars inför sina väljare gömmer sig bakom tjänstemännen och låter dessa få bestämma. Så känsligt var tydligen detta att ingen ens vågade motsäga mig utan istället blev det det mest det gamla vanliga dravlet.   
En som skiljde sig från dom övriga som var uppe i talarstolen var Maria Lindmark (mp), som hade många vettiga synpunkter. - "Hon tillhör fel parti", är det någon som tyckt efteråt. Men dessvärre kan man ju inte förvänta sig att alla goda förmågor söker sig till nya Ölandspartiet - även om det naturligtvis vore önskvärt.    
Tyvärr har dock Maria snöat in på att tillsättande av olika nya "strateger" (en ny benämning på tjänstemän) skulle lösa de flesta tänkbara problem, något som jag är väldigt tveksam till.   
Avslutningsinlägget från Sune Axelsson (s) är värt att notera. Enligt rapport från hans dotter Malin Axelsson (politiskt engagerad på rik(s)-nivå) som nyligen har besökt alltinget på Island får ledamöterna i alltinget ta slumpmässiga nummerplaceringar i en korg när dom kommer dit och blir alltså slumpmässigt placerade i salen. Vore väldigt enkelt att även införa i Borgholms kommunfullmäktige för att slippa den parti- och blockvisa uppdelningen i salen. Bra, Sune!   
Den tysta bänken (Framtid Öland) gjorde skäl för namnet genom att ingen av dessa fem ledamöter sade så mycket som ett knäpp under hela kvällen. Inte heller SD och KD sade ett ord under den allmänpolitiska debatten.  Hela den allmänpolitiska debatten på knappt en timme kan du se och höra här!
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar