lördag 15 oktober 2016

Demokrati är folkstyre

Använde ordet borde i mitt föregående inlägg, för alla är sorgligt nog inte överens om det självklara i att demokrati måste få finnas mer än bara under några veckor vart fjärde år. 
Det finns dessvärre människor - lyckligtvis få - som anser att i och med att medborgarna väljer sina politiker vart fjärde år, så är dessa politiker därmed tillsatta att styra och ställa hur dom vill under de följande fyra åren. Dom som resonerar så har inte förstått vad demokrati är och att ordet betyder folkstyre. 
Det blir inget folkstyre av att folk sätter sig under förmyndarskap fyra år i stöten! Medborgarna måste kunna ha något att säga till om även när det inte är valår. Frågor dyker hela tiden där folk vill kunna påverka och inte behöva vänta med till nästa val då det är för sent.
Hur vårt kommunala folkstyre ska utvecklas och fördjupas i en tid med nya tekniska hjälpmedel att tillgå är det som vi nu får ägna oss att komma fram till i den beredningsgrupp som kommunfullmäktige har tillsatt tidigare år. Det känns oerhört viktigt! 
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar