TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 4 oktober 2016

Barnen ska inte behöva drabbas mer!

Lördagens ledarartikel i Ölandsbladet av Kenth Jönsson förtjänar att bli noga läst:
                                        
Dags att flytta fokus till barnens bästa  
Torsdagen var en närmast unik dag i nyhetshänseende i Borgholms kommun: en hel politisk nämnd riktade en misstroendeförklaring mot sin högsta tjänsteman och ledningen av förvaltningen. 
Kenth Jönsson
I skrivelsen står det:

”En enig utbildningsnämnd upplever att utbildningschefen och förvaltningsledningens agerande har skadat nämndens förtroende mot kommuninvånarna och anser att detta ska lämnas över till kommunstyrelsen”.

Ölandsbladet har i flera artiklar skrivit om den kritik som riktats mot utbildningschef Lars Bylund.

Det handlar bland annat om bemötande av föräldrar, bland annat i ett fall när det handlade om en anställd på en förskola som enligt föräldrarna behandlade deras barn illa och i ett annat fall där barnet inte fick den skolskjuts som önskades trots att en specialistläkare anser att det är nödvändigt.

I båda fallen har föräldrarna inte känt att deras frågor tagits på allvar och att barnets bästa hamnat långt ner i prioriteringsordningen.

I flera insändare har också ledarstilen kritiserats, med ord som kyligt bemötande.

Samtidigt på kommunens hemsida kan man läsa om att ”trygga barn växer här” och ett av tre verksamhetsmål lyder: ”Borgholms barn är trygga i vår verksamhet”.

Men flera föräldrar som haft synpunkter, önskemål och kritik på verksamheten har inte känt att barnets bästa satts i främsta rummet. Tvärtom, de har själva känt sig anklagade, inte minst de föräldrar som i ren desperation skickade med sitt barn en telefon med inspelningsläge till dagis för att få ett grepp om vad som hände i barnets vardag. ”Tacken” blev att de polisanmäldes.

Ett bemötande kan upplevas olika från person till person. Alla beslut kan inte gå föräldrars väg. Men den massiva kritik som utbildningsförvaltningen under lång tid varit föremål för tyder på att något är fel. Att en hel politisk nämnd lämnar in en misstroendeförklaring är det definitiva beviset på detta.

Nu är det dags för den politiska ledningen i kommunen att sätta ner foten. Det är trots allt politikerna som sätter agendan och vid ett flertal tillfällen har det pratats om hur viktigt det är att kommunen erbjuder bra service med bra bemötande. Det kan inte bara gälla presumtiva företagare utan måste gälla i alla kommunens verksamheter.

Utbildningsförvaltningen bör naturligtvis genomsyras av omsorg om barnens bästa. Allt annat kommer i andra hand. För de stolta meningarna på hemsidan är väl inte bara tomma ord?

Ledare

                              
Ledaren lägger fokus på barnperspektivet i sammanhanget. Och det är helt rätt. Barnen ska inte behöva drabbas av att utbildningschefen beter sig som ett arsel. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar