November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 18 oktober 2016

Ilko underkänner såväl viceordförande som nämndledamöter från att kunna lämna information om utbildningsnämndens verksamhet!

Vi har en ordförande, en förste viceordförande och en andre viceordförande i ledningen för varje nämnd i vår kommun. 
Nu hade ordföranden i utbildningsnämnden Monica Enberg (s) hoppat av och höll sig borta från kommunfullmäktigemötet igår, förste viceordföranden Jeanette Thygesen (Framtid Öland) befann sig på semester någonstans vid Medelhavet medan andre viceordföranden Björn Andrén (m) faktiskt satt tillgänglig på plats i kommunfullmäktigesalen.   
Inte ska väl Björn "ratta det här själv", tyckte kommunstyrelseordförande Ilko Corkovic (s) som anledning till att punkten Information från utbildningsnämnden skulle utgå. 
Ändå fanns ytterligare ledamöter från utbildningsnämnden med på kommunfullmäktigemötet som hade kunnat "hjälpa till". T ex Sofie Jakobsson (KD) - som från sin plats i bänkraden påtalade att det nu var läge för att kommunfullmäktige skulle få all information, Lennart Johansson (c) och Ilkos partikamrat Lars-Göran Andersson (s). Men Ilko underkände likväl dem alla från kunna ge en bild av läget till kommunfullmäktige.
Milt uttryckt anmärkningsvärt! 
Varför ska vi ha så många viceordförande om dom enligt kommunalrådet inte ens duger till att lämna information från sina egna nämnder? 
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar