MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 18 oktober 2016

Ilko underkänner såväl viceordförande som nämndledamöter från att kunna lämna information om utbildningsnämndens verksamhet!

Vi har en ordförande, en förste viceordförande och en andre viceordförande i ledningen för varje nämnd i vår kommun. 
Nu hade ordföranden i utbildningsnämnden Monica Enberg (s) hoppat av och höll sig borta från kommunfullmäktigemötet igår, förste viceordföranden Jeanette Thygesen (Framtid Öland) befann sig på semester någonstans vid Medelhavet medan andre viceordföranden Björn Andrén (m) faktiskt satt tillgänglig på plats i kommunfullmäktigesalen.   
Inte ska väl Björn "ratta det här själv", tyckte kommunstyrelseordförande Ilko Corkovic (s) som anledning till att punkten Information från utbildningsnämnden skulle utgå. 
Ändå fanns ytterligare ledamöter från utbildningsnämnden med på kommunfullmäktigemötet som hade kunnat "hjälpa till". T ex Sofie Jakobsson (KD) - som från sin plats i bänkraden påtalade att det nu var läge för att kommunfullmäktige skulle få all information, Lennart Johansson (c) och Ilkos partikamrat Lars-Göran Andersson (s). Men Ilko underkände likväl dem alla från kunna ge en bild av läget till kommunfullmäktige.
Milt uttryckt anmärkningsvärt! 
Varför ska vi ha så många viceordförande om dom enligt kommunalrådet inte ens duger till att lämna information från sina egna nämnder? 
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar