November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 24 oktober 2016

Vill stänga dörrarna för insyn i en kommun som ska präglas av öppenhet!

Läste med stor förvåning i lördagens Ölandsblad att utbildningsnämndens arbetsutskott bestående av ordinarie utskottsledamoten Björn Andréen (M) och suppleanten Lars-Göran Andersson (S) - efter att ordföranden hoppat av och medan vice ordföranden var på ferie nere vid Medelhavet och bara två dagar efter att Lars Bylund fråntagits sin tjänst som utbildningschef kommit sig för att föreslå utbildningsnämnden att fortsättningsvis stänga dörrarna för insyn till nämndens möten. 
Detta i en kommun där kommunfullmäktige så sent som i januari i år beslutade att anta som mål att kommunen ska  
präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet
Utropstecken! 
Om de båda herrarna får igenom detta förslag i nämnden torde Borgholms kommun åter hamna vid skampålen som den gången som kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Jan Erici (M) försökte stoppa filminspelningar i kommunfullmäktige. 
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar