MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

fredag 28 oktober 2016

Att ta fan i båten

Förra helgen avslöjade jag här på bloggen att kommunens socialchef Ewa Ekman sagt upp sig och skulle sluta (Efterlängtad nyhet för många: Ewa Ekman slutar!), ett besked som jag vet kom att glädja  personal inom både socialförvaltningen och inom de viktiga verksamheter som lyder under denna förvaltning. 
I fredags för en vecka sedan meddelade nämligen Ewa Ekman själv i ett mejl till sina närmaste underställda, till socialnämndens ordförande och till kommunens f n högste tjänsteman att "hon erbjudits och tackat ja till" ett chefsjobb någon annanstans. Så här stod det i mejlet:
 Från: Ewa Ekman
Skickat: den 21 oktober 2016 10:54:44
Till: Socialförvaltningens ledningsgrupp; Sociala enhetschefer
Kopia: Gunilla Johansson; Lars-Gunnar Fagerberg
Ämne: nytt uppdrag i början av 2017

Hej!
I början av 2017 börjar jag på ett nytt uppdrag. Jag har erbjudits och tackat ja till ett förvaltningschefsjobb med ansvar för hemsjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Det här uppdraget blir en utmaning för mig yrkesmässigt samtidigt som det innebär en betydande förbättring för mig privat. Lars och jag har levt särboliv i drygt fyra år nu och kan nu se fram emot mer tid tillsammans, det känns lyxigt. Socialförvaltningen i Borgholms kommun har gett mig så mycket, både nya kollegor och nya kunskaper och jag hoppas jag har kunnat ge en del tillbaka. Jag har tillsammans med er arbetat intensivt med utveckling och kvalitet vilket börjar ge goda resultat på flera områden! Det är med blandade känslor jag lämnar Socialförvaltningen men utmaningar lockar mig och jag ser fram emot en ny arbetsplats och nya sammanhang i början av nästa år.
Återkommer med mer information inom kort.

Med vänlig hälsning
BORGHOLMS KOMMUN
Ewa Ekman
Socialchef

Tel direkt: 0485-880 90, 0707-22 63 42, Servicecenter: 0485-880 00
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm
Besöksadress: Badhusgatan 23 A
  
"Erbjudits och tackat ja till...". Det låter ju som om hon skulle ha handplockats till det nya förvaltningschefsjobbet. Vid en koll med Växjö kommun (som får nöjet* att ta över henne någon gång i början av nästa år) fick jag dock veta att hon i själva verket själv sökt en utannonserad tjänst och lyckats få den. Fick också ta del av hennes ansökan, där hon beskrivit sig själv så här: 
Jag är mycket intresserad av uppdraget som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. Min erfarenhet och kompetens matchar väl det ni söker. Jag är intresserad av komplexa verksamheter och följer den politiska debatten, engagerar mig i samhällsfrågor och vill gärna arbeta vidare med de utmaningar som berör omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Jag tycker det är stimulerande att vara chef och ledare och har femton års erfarenhet av att leda chefer inom offentlig sektor, i politiskt styrda verksamheter inom kommun och landsting. Jag är nytänkande, lösningsorienterad och har god förmåga att fatta beslut på strategisk nivå och jag tar ansvar för att leverera kvalitet och goda resultat. Jag är trygg i mig själv, har lätt för att kommunicera både i tal och i skrift. Jag är bra på att lyssna, tycker delaktighet och engagemang är viktigt och brukar tillsammans med mina medarbetare arbeta för att nå uppsatta mål. Nyligen genomfördes en medarbetarenkät i min nuvarande organisation med goda resultat gällande ledarskap och kommunikation både på förvaltningsnivå och på individuell nivå. 
I min nuvarande roll jobbar jag nära politiker och min kunskap kring kommunens ansvarsområden, organisation och beslutsprocess har fördjupats de senaste åren. Mitt engagemang i socialchefsgruppen för Kalmar läns tolv kommuner, för frågor som berör socialtjänstens många områden, har gett mig förtroende att representera Kalmar läns socialtjänster på nationell nivå. Jag ingår i arbetsutskott för Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten, NSK-s. Arbetet samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
Jag är vice ordförande i länsgemensam ledning för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård inom Kalmar län. I länsgemensam ledning ingår Kalmar kommuns social- och omsorgschefer samt förvaltningschefer från landstinget. 
De år jag arbetade i Kalmar läns landsting ansvarade jag bland annat för akutmottagningsverksamhet och ambulanssjukvård. Förutom organisation och planering av patientnära verksamhet deltog jag i arbetet med sjukhusets riktlinjer för kris och beredskap. Jag var en av två som utbildades för att vara särskild sjukvårdsledare på länssjukhuset i Kalmar. Jag har ansvarat för flera klinik- och sjukhusövergripande utvecklingsprojekt, några med mycket goda resultat. 
Personligt
Jag är 54 år, född i Växjö och uppvuxen i en skog- och lantbruksfamilj med entreprenörsanda. Efter avslutat gymnasium flyttade jag till Kalmar och där har jag bott sedan dess. Jag har två vuxna barn (från ett tidigare äktenskap), båda bor i Malmö. Jag är gift med Lars Ekman som arbetar på Swedbank i Växjö. Vi växelbor i Kalmar och Växjö och ser gärna en gemensam bostad i Växjö framöver. Jag har mina rötter och känner mig hemma i Växjö och Kronobergs län. På fritiden umgås vi med familj och vänner. Vi reser en del och har besökt många städer de senaste två åren. Jag fotograferar gärna, uppskattar historia, konst och musik. Lars och jag uppskattar naturen mycket, särskilt skogen, det enkla är ofta det bästa.

Vill du se hela ansökningshandlingen kan du mejla till Rekryteringscenter@vaxjo.se och be att få ta del av den.
Man kan ju inte precis beskylla Växjö kommun att ha gjort någon mer omfattande "risörtsch" (ett finare ord för efterforsking) kring Ewa Ekmans lämplighet för chefsjobbet i Växjö. Visserligen hade man bett henne att få referenser, och hon hade då hänvisat till en chefskollega i Borgholm, en chefstjänsteman i Kalmar och till socialnämndens ordförande i Borgholms kommun, Gunilla Johansson (s). Att få några ytterligare referenser brydde sig Växjö kommun dock inte om. Hade man googlat på "Ewa Ekman socialchef" hade man genast fått upp artiklar i Ölandsbladet om skandaler kring hennes ledarskap och stort missnöje med henne som chef. Isåfall hade man antagligen givit chefsjobbet till någon annan sökande. 
Men nu har hon blivit anställd av Växjö kommun och det kan vi i Borgholms kommun bara vara tacksamma för!
Om rekryteringsavdelningen hos Växjö kommun har noll koll och varken googlar, läser Ölandsbladet eller följer Lubbes blogg, så finns det ändå Växjöbor som är lite mer vakna och faktiskt tittar in här på bloggen och hänger med - i varje fall om dom har fritidshus på Öland. Fick helt nyligen frågan från en kommunmedborgare i Växjö som hade läst i deras tidning där att dom nu i Växjö hade fått en socialchef, som kom från en socialchefstjänst i Borgholm, om detta var samma person som hon förut hade läst om på min blogg. När svaret blev ja lät hon inte alldeles glad. Och det kan jag gott förstå! 
Men det är inte bara Växjö kommun som gör sina missar vid rekrytering. 
Vi behöver bara tänka på vår egen kommun som för sju år sedan anställde Lars Bylund, för fem år sedan Håkan Waxegård och för fyra år sedan Ewa Ekman!!! För att bara nämna några av åtskilliga felrekryteringar! 
Och hur ska denna gång gå för Borgholms kommun som nu har på G att anställa såväl ny socialchef som ny utbildningschef och en ny så kallad "kommunchef"? Ja man kan verkligen undra hur mycket kommunledningen tar lärdom att tidigare missar. Hoppas kan man ju alltid!

*) Fotnot: Obs! "Nöjet" är ironi är väl bäst att förklara
Kommentera gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar