November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 17 oktober 2016

Strutspolitik - utebliven information från utbildningsnämnden!

En sedan länge uppsatt punkt på dagordningen på kvällens fullmäktigesammanträde var Information från utbildningsnämnden. Märkligt nog ströks den punkten från dagordningen när den som bäst borde vara på sin plats. 
Kommunfullmäktiges ledamöter - kommunens folkvalda församling - har således inte fått någon annan information efter den turbulens som varit i utbildningsnämnden - och dom missförhållanden som avslöjats kring förvaltningsledningen - än vad som gått att läsa sig i Ölandsbladet och på min blogg och vad som måhända spritt sig "från mun till mun".
Trots att det faktiskt fanns ledamöter i salen som tillika är ledamöter i utbildningsmännen och som säkert både velat och kunnat ge en redogörelse så tilläts ingen information i detta sammanhang. Trots allt prat om öppenhet. Jo pyttsan!  
Punkt 4. Information som inte fick ges
Hör HÄR hur det lät när punkten 4 skulle komma upp!
När strutsen blir rädd för verkligheten sticker den huvudet i sanden. Men någon gång måste den dra upp huvudet igen och befinna sig i verkligheten. 
Kommentera gärna! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar