TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 4 oktober 2016

Bollen går vidare till kommunstyrelsen som får ha extrasammanträde om saken!

För mindre än en timme sedan kom det ett mejl med följande innehåll: 
Hej
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade KS presidium att kalla till extra sammanträde med kommunstyrelsen 2016-10-11 klockan 15:00.  
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten och då inte heller för filmning. 
Kallelsen bifogas denna gång som bifogad fil och skickas endast digitalt.  
Klicka i svarsmeddelandet när ni får kallelsen. 
Har någon ledamot inte möjlighet att närvara – meddela så kallar jag in personlig ersättare 
Med vänlig hälsning 
Borgholms kommun 
Marie-Louise Johansson 
Kommunsekreterare, kommunledningskontoret
Det andades verkligen utbildningschefsfrågan om det hela och - mycket riktigt - när jag öppnat den bifogade filen såg kallelsen ut så här:  
Med följde en kopia av den instämplade misstroendeförklaringen mot Lars Bylund och förvaltningsledningen, där en enhällig utbildningsnämnd lämnade över bollen - eller kanske snarare sparkstöveln - till kommunstyrelsen: 

Och det är vad kommunstyrelsens arbetsutskott nu har gjort, lämnat vidare till kommunstyrelsen. 
Genom att nu kalla till extra kommunstyrelsesammanträde har kommunledningen väl insett att den här frågan inte längre kan dras i långbänk.
Och det är f-n i mej på tiden, eftersom det nu snart har gått en månad sedan Ölandsbladets avslöjanden om Bylunds agerande.
Plats för kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar