TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

tisdag 17 januari 2017

Intressant och klargörande om öländska våtmarker och vattenfrågan: Återskapa utdikade våtmarker på Öland!

Den stora behållningen av gårdagskvällen i Stadshuset var inbjudne filosofie doktorn Jan-Henrik Fallgrens tyvärr något nedkortade föreläsning om det öländska vattnet och dess historia alltsedan fornborgarnas tid. 
Hoppas att Borgholm Energis ordförande och VD, som båda var på plats, lyssnade och tog till sig. Så även alla kommunfullmäktigeledamöter som förra årets lät sig invaggas i tron på förträffligheten med inköp av ett avsaltningsverk för mycket stora pengar. Jan-Hernrik Fallgren förklarade nämligen att enda sättet att lösa den nuvarande öländska vattenfrågan är att återskapa utdikade våtmarker. 
Hör hans föreläsning och se hans bilder HÄR!
Fallgren klargörande från talarstolen
Ett stort tack till Sune Axelsson som såg till att den intressante föreläsaren blev inbjuden till kommunfullmäktige! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar