TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 9 januari 2017

Minskad krets av aktuella kandidater till socialchefsjobbet - vem ska vi välja och vilka ska vi passa oss för?

Har under dagen äntligen fått lite information från kommunens personalchef Ann Nilsson om läget  inför eventuella tillsättningar av socialchef och utbildningschef imorgon. Har nu äntligen fått veta vilka av de sökande som har blivit intervjuade och vilka som kan tänkas finnas i reserv - samt hela raden av bortgallrade. Här är listan på dom som blev kvar i första vändan:           
  • Kristina Tercero, 46 år, Kalmar. Började som undersköterska i sju år. Gick därefter en åttamånaders kockutbildning och var sedan kock i sju månader. Har senare genomgått fyraårig socionomutbildning, varit enhetschef på ett äldreboende, verksamhetschef, avdelningschef för bl a handikappomsorg och sedan på Försäkringskassan. Arbetar sedan två år tillbaka som enhetschef på Skatteverket i Västervik. 
Erbjuden att komma på anställningsintervju men har enligt Ann Nilsson tackat nej till detta och enligt Ann Nilsson även tackat nej till anställning. 
                     
  • Katrin Ek, 47 år, Söråker. Legitimerad sjuksköterska 1992. Därefter tre olika anställningar som sådan, 2 - 3 år på varje. Distriktsköterska med förskrivningsrätt år 2000. Anestesisjuksköterska 2002. Kandidatexamen 2008. Diverse ledarskaps- och chefsutbildningar efter 2009. Verksamhetschef 2012 - 14. Områdeschef sedan 2014.
Erbjuden att komma på anställningsintervju men har enligt Ann Nilsson ställt som villkor att få resan till och från Borgholm såväl betald som bokad, vilket Ann tyckte var lite för mycket begärt.
               
  • Jessica Björn, Eckerö. Kriminologiutbildning 2009 - 2015. Socionomexamen 2016. Socialchef på Eckerö sedan 2015. (Egen blogg med bilder - mitt tillägg)
Föll på att Jessica enligt Ann Nilsson hade svårt att redogöra för vad hon sysslat med under tiden innan hon blev socialchef.

  • Konny Lindblom, 52 år, Oskarshamn. På åttiotalet ljudtekniker. sedan egen företagare, chef för hälsohem, enhetschef på vuxenenhet och avdelningschef. Lärare 2015 - 2010. VD för Skåningegård Omsorg AB 20110 - 2016. För närvarande affärsutvecklingschef.
Varit på anställningsintervju i Borgholm och kvarstår enligt Ann Nilsson som tänkbar för tjänsten.
               
  • Lena Landström, 54 år. Blev undersköterska i början på 1980-talet och studerade därpå personal- och arbetslivsfrågor i tre år. Tjänster som personaladministratör 1989 - 1984. Därefter internkonsult HR i nästan 8 år. Därefter chef för personalenhet (tre år), organisationskonsult (tre år). Äldreomsorgschef 2008 - 20012 (i Landskrona - tidningsartikel: Vi ska inte bli lika för att vi flyttar in på äldreboenden- mitt tillägg). Hemvårdschef 2012 - 2913. Socialchef 2013 - 15 (i Höganäs - tidningsartikel: ny socialchef vill öka inflytandet - mitt tillägg). Integrationssamordnare & chef för transit/HVB-boende 2015 - 2016. Sedan juli 2016 ingen anställning.
Har inte kallats till anställningsintervju men kan enligt Ann Nilsson vara tänkbar som reserv för tjänsten.
                             
  • Anna Hasselbom Trofast, 34 år, Färjestaden. Undersköterska 1998 - 2007. Enhetschef 2007- 2012. Verksamhetschef i Borgholm 2012 - 2014. Är sedan 2014 äldreomsorgschef (i Oskarshamns kommun - tidningsartikel: Besparing slår hårt mot dementa - mitt tillägg)
Varit på anställningsintervju i Borgholm  och kvarstår enligt Ann Nilsson som tänkbar för tjänsten.
                            
Övriga tio sökande har enligt Ann Nilsson inte den formella kompetens och erfarenhet som  krävs för tjänsten.
Och nu snälla läsare, hjälp till att sålla agnarna från vetet - som ni ser det! 
Ring eller messa mig senast imorgon förmiddag på 0708 - 20 86 28 eller skicka ett mejl till per.lublin@gmail.com 
Vem kan vi välja och vilka bör vi passa oss för? Tacksam för tips om kandidaterna!
Självfallet avslöjar jag inte för någon vilka uppgiftslämnarna är. Det lagstadgade meddelarskyddet gäller för alla uppgifter till media, inklusive denna blogg. 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar