November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
 • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
 • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
 • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
 • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
 • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 16 januari 2017

Program för kvällens föreställning

I morgon måndag får TV-programmet "Fråga Doktorn" och idrottsgalan (i kanal1) respektive "Farmen" (i "fyran") svår konkurrens om tittarna med direktsändningen från kommunfullmäktige. Eller om det möjligen är precis tvärtom.
Kommunfullmäktige som börjar kl 18 är det första för i år och det sista före mitten av mars och har på programmet:
 • Allmänhetens frågestund (där vem som helst får ställa frågor och få besvarade - man kan t.o.m lämna in i förväg om man inte har möjlighet att själv vara på plats-mailadress till ordförande är eva-lena.israelsson@borgholm.se 
 • Information från revisorerna (Anders Marell)  
 • Kort historik om det öländska vattnet och våtmarkerna av inbjudne professorn Jan-Henrik Fallgren 
 • Aktuell information från Borgholm Energi AB 
 • Allmänpolitisk debatt med huvudtema bostadsbyggandet i Borgholms kommun 
 • Fördjupad översiktsplan för Byxelkrok 
 • Upphävt kommunfullmäktigebeslut från februari 2016 om fördelning av återstoden av det tillfälliga statsbidraget på 50 miljoner som kommunen fick lagom till julen 2015 - (upphävt genom Dom i Förvaltningsdomstolen i december 2016) 
 • Motion från Lasse Leijon (SD) om att läkarundersöka alla immigranter så fort de ankommer till kommunen 
 • Interpellation från undertecknad gällande ansvaret för verksamheten på kommunens skolor och förskolor, att förre utbildningschefen undanhållit viktig information for utbildningsnämnden och om detta kunnat försvaras, vem som ska besvara statliga myndigheters förfrågningar angående avvikelser samt förtroendet för förre utbildningschefen
 • Interpellation från undertecknad gällande hur länge vi ska behöva vänta på kommunala webbsändningar från kommunstyrelsen
 • Interpellation från undertecknad gällande hur länge vi ska behöva vänta på utlovade Borgholm Stads-skyltar på var sida staden vid väg 136 
 • Interpellation från Eva Wahlgren (C) gällande bostadssituationen, i synnerhet "de planerade bostäderna i Löttorp"
 • Interpellation från Eva Wahlgren (C) gällande hur kommunalrådet avser att klimat-och hållbarhetsfrågorna i Borgholm säkerställs och prioriteras samt hur nödvändiga resurser tilldelas
Föreställningen kan naturligtvis - av alla som vill - även upplevas på plats i stora salen en trappa upp i Stadshuset i Borghgolm och är alldeles gratis (inklusive kaffe, smörgåsar och kaka) 
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar