TIPS för att leta i bloggen: Skriv ett eller flera lämpliga sökord i den vita raden härunder och klicka på Sök!

SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg här nere till höger är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

torsdag 19 januari 2017

Kommunstyrelsen dilemma - dags att alla får veta - det angår oss alla kommunmedborgare hur man gör!

Kommunstyrelsen har just nu ett dilemma - egentligen två - ett litet och ett stort. 
Det lilla dilemmat är att det på kommunens hemsida står att kommunstyrelsens nästa sammanträde (tisdag den 24/1 kl 13) ska vara öppet sammanträde 
Kommunstyrelsen 2017-01-24 Öppet sammanträde.
Så står det faktiskt på kommunens hemsida
 
Inget annat än att allt ska vara öppet framgår heller av kallelsen till sammanträdet.
Dock misstänker jag starkt att det så kallade arbetsutskottet - kommunstyrelsens innersta krets - vill mörka ärendet nummer 1 i kallelsen som lyder:
Anställning av förvaltningschefer; kommunchef
Så mötet lär nog börja med att eventuella journalister och allmänhet schasas ut, direktsändning och inspelning måste stängas av och alla mobiltelefoner samlas in och läggas i ett annat rum. Och sen ska väl den skickliga regissörskan HR-chef (ett finare ord för personalchef) Ann Nilsson än en gång genomdriva konststycket att få kommunstyrelsen att göra enligt hennes egen plan. Ett tydligt tecken på detta är att inga handlingar till detta ärende finns medskickade i kallelsen, utan där står bara under nyssnämnda ärenderubrik:
HR-chef Ann Nilsson redogör för ärendet. 
Beslutas av kommunstyrelsen.
 
Och HR-chef Ann Nilsson vet nog att "redogöra" så att hennes planer går i lås! Vilka dom nu kan vara denna gången. 
Hennes förslag ska vi kommunstyrelseledamöter tydligen få veta först vid sammanträdet när det är dags att besluta. Och övriga kommunmedborgare först efter att det redan är beslutat. 
Så här får det naturligtvis inte gå till, utan kommunmedborgarna måste få veta hur läget ser ut innan beslut är klappade och klara! Det är det som kallas öppenhet - som det heter så vackert att vår kommun ska präglas av. Och kommunstyrelsen ska inte än en gång behöva bli överrumplad på ett möte där det hela ska beslutas.
Kommunchefsfrågan - likaväl som vilka som ska bli socialchef och utbildningschef - berör ju faktiskt alla medborgare i kommunen. Det är ju  vi kommunmedborgare som får ta smällarna om det blir fel och det blir strul med viktiga verksamheter och någon högavlönad chef måste "lösas ut" för dyra pengar. 
Så  därför - nu måste alla kort på borden innan! Så till att börja med bör medborgarna få vetskap om kommunstyrelsens stora dilemma: 
Det är ganska länge sedan som tjänsten som "kommunchef" utannonserades efter förra innehavarens Christina Madelings bortgång i somras. Man missade dock att annonsera i landets stora rikstidning Dagens Nyheter och de sökandes skara blev därför inte riktigt vad man hade hoppats, den hade nog kunnat vara större och innehållit fler lämpliga personer. En efter en har de sökande under resans gång fallit bort av olika anledningar och kvar finns sedan en tid tillbaka bara en enda kandidat till tjänsten, en person som flertalet i kommunstyrelsen inte tycker har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten utan bedömer som en medelmåtta. 
Den som "alla" hade velat ha till tjänsten var en kvinna som dock hoppade av i sista stund. Anledningen till avhoppet - enligt vad HR-chefen vid ett tidigare kommunstyrelsemöte var vänlig att upplysa kommunstyrelsen om - skulle vara att "hon inte ville förekomma på Lubbes blogg".
Kommunstyrelsen har således fått att välja mellan att anställa en medelmåtta till kommunens högsta tjänst med alla dess övergripande uppgifter eller att anlita ett utomstående rekryteringsföretag för att försöka få fram någon bättre skickad till tjänsten. 
För att annonsera en gång till och göra rätt från början var på grund av prestigeskäl tydligen inte tänkbart! 
Inte heller mitt förslag att vi skulle avstå från att alls anställa någon kommunchef, eftersom det inte finns något som säger att en kommun behöver ha en kommunchef och det finns kommuner som faktiskt klarar sig bra utan. Men förslaget kom väl från fel håll och blev då inte heller tänkbart på grund av prestigeskäl. 
Annars kan vi väl tycka att det i praktiken redan finns en som fungerar som en sorts kommunchef i vår kommun, nämligen kommunsekreteraren Marie-Louise Johansson, men så får man kanske inte säga. 
Så tillbaka till kommunstyrelsens återstående båda alternativ, rekrytera med rekryteringsföretag eller anställa någon som anses vara en medelmåtta. 
Där kommer på ett underligt sätt Ölandsbladet (och kanske även Lubbes blogg) in i bilden. Många i kommunstyrelsen har varit minst sagt irriterade över att Ölandsbladet någon gång i höstas berättade om vilka som hade sökt tjänsten som kommunchef - där det tydligen fanns ett par verkliga "nötter" som fått sparken från andra kommuner, flera gånger till och med. Det var tydligen ingenting som allmänheten borde upplysas om och försvårade - enligt flera i kommunstyrelsen - att få folk att vilja söka tjänster. Så här lades plötsligt skulden för det dåliga resultatet på Ölandsbladet - för det var väl inte så att man också borde ha annonserat i Dagens Nyheter? Nej det skulle man förstås inte kunna erkänna. 
Istället har Ann Nilsson nu "undersökt" vad som skulle hända om man anlitade ett privat rekryteringsföretag och ifall Ölandsbladet skulle komma dit och begära ut en lista med namnen på de sökande, och då har Ann Nilsson kommit fram till att rekryteringsföretaget i så fall blir skyldigt att genast lämna ut namnen. 
Vidare har Ann Nilsson låtit kosta på den enda återstående kandidaten (av de som sökte tjänsten i höstas) ett särskilt test med anledning av sin "medelmåttighet" och hur personen ifråga skulle stå sig i jämförelse med andra chefer. Enligt Ann Nilsson hamnar hen (för att använda detta fåniga ord) - i varje fall i några avseenden - i övre delen bland medelmåttorna. Oklart är vad testet - som utförts vid personligt möte - kommer att kosta oss kommunmedborgare när räkningen kommer och oklart är också om Ann Nilsson skulle ha berättat om testet om utfallet blivit ett annat. När jag har bett att få ta del av testresultatet i sin helhet har Ann Nilsson hänvisat till att "testresultat lämnas aldrig ut". 
Men medelmåttighet förblir medelmåttighet, det går inte att lära en elefant dansa tango eller en abborre att flyga. Men medelmåttan kan ha bra egenskaper i andra sammanhang och kanske till och med kan snickra till en fågelholk och möjligen också dansa både tango och vals. Men ska vi anställa en kommunchef krävs det nog helt annan sorts skärpa och mer erfarenhet och kunskaper.
Så ni som sitter inne med korten - upp med alla kort nu! Kommunmedborgarna har rätt att få veta innan allt redan är klart! 
Och vad är det som väntar oss kommunstyrelseledamöter den 24 januari? Det lär nog redan vara bestämt vad det är meningen att vi ska besluta och det vill vi isåfall få veta redan nu!
Kommentarer

2 kommentarer:

  1. Är det sant att Lisbeth Lennartsson har sökt tjänsten?

    SvaraRadera