MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 4 januari 2017

Nedvärderande mot både kommunmedborgare, berörd personal och kommunstyrelsens ledamöter. Bättre delaktighet, tack!

Häromdagen kom en påminnelse om det extra kommunstyrelsesammanträdet den 10 januari där det enda ärendet på dagordningen lyder Anställning förvaltningschefer. Denna gång med tillägget: Observera att sammanträdet är stängt.
Inga handlingar fanns heller denna gången med.
 
Det är nedvärderande mot kommunens medborgare att helt bli hållna utanför tillsättningen av förvaltningscheferna för kommunens två absolut tyngsta förvaltningar - socialförvaltningen (där nuvarande socialchefen Ewa Ekman har "sagt upp sig" och slutar hos kommunen nu i januari) och utbildningsförvaltningen (där sparkade utbildningschefen Lars Bylund redan är ur tjänst och har "köpts ut" till en kostnad av en miljon kronor). Det är nedvärderande mot kommunmedborgarna att hållas utanför när det faktiskt ska utses dom dagligen ansvariga högsta ledarna för kommunens verkliga kärnverksamheter. I synnerhet mot bakgrund av vilka minst sagt dåliga rekryteringar som tidigare har gjorts. Det är trots allt kommunmedborgarna som får betala när det blir fel och dessa båda förvaltningschefer kommer att få ansvar för verksamheter som vi kommunmedborgare årligen betalar bortåt en halv miljard kronor för och där vi har rätt att kräva att det ska fungera bra.
Det är nedvärderande för personalen inom dessa förvaltningar och all personal som är beroende av dessa förvaltningschefer att hållas utanför när förvaltningscheferna ska tillsättas. Varför ska inte den berörda personalen få vara med och välja vem som ska bli deras högsta chef? Det framhålls ofta från politiskt håll hur viktig personalen är, men tydligen inte i det här fallet. När det verkligen gäller. 
Det är också nedvärderande mot oss kommunstyrelseledamöter att bli kallade till ett extra möte utan att riktigt få veta vad det handlar om i förväg. Vi har visserligen "efter önskemål" tidigare fått tillskickat oss listor med meritsammanställningar på vilka som sökt de båda chefstjänsterna och vi har ryktesvägen fått veta att de flesta har blivit "utgallrade" eller dragit tillbaka sina ansökningar, så att det nu bara kvarstår två kandidater till posten som socialchef och två kandidater till posten som utbildningschef som kommunstyrelsen ska få välja emellan när det nu ska beslutas om tillsättning. När jag har mejlat och bett att få veta vilka dessa kvarvarande kandidater är - och jag vill också veta vilka de andra kandidaterna är som inte har har återkallat sina ansökningar - så har jag nu fått ett svarsmejl från kommunsekreteraren Marie-Louise Johansson som skriver att detta ska jag få veta på sammanträdet (nästa tisdag) och "du får ge dig till tåls"! 
Det sistnämnda tänker jag inte göra och jag är uppriktigt upprörd! 
Som beslutsfattare i saken anser jag mig ha rätt att veta vilka dom aktuella kandidaterna är innan jag sätter mig vid sammanträdesbordet. Jag vill naturligtvis ha tid att i lugn och ro ha tid att kunna googla lite extra på dom personer som är aktuella att anställas till dessa viktiga nyckelposter i den kommunala kärnverksamheten. Denna möjlighet ska inte bara jag som beslutsfattare utan alla kommunmedborgare ha!
Denna negligerande attityd från kommunhuset finner jag mig inte i. Fram med alla handlingar, tack! Det är faktiskt offentligt material det handlar om! Skärpning!
Per Lublin

kommunmedborgare 
Kommentera gärna!

1 kommentar: