ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN  SOMMAR  -  MED  NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

lördag 25 februari 2017

Facit från samhällsbyggnadsnämndens möte i torsdags - tveksamt sätt att antaga detaljplan (Kolstad 4:67) - en fråga om demokrati!

Jag har ju redan nämnt här i bloggen om samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i torsdags förmiddag. Men som ende åskådare på plats kan jag ju berätta för er medborgare lite av dom pysslade med. Dock inte den första kvarten för då var det stängt möte. Då var nämligen ett par representanter från Länsstyrelsen för att lämna sina synpunkter på hur hur vår kommuns hantering av alkoholtillstånd. Förmodligen ord och inga visor och därför bakom stängd dörr och neddragen rullgardin.
Första halvlek av det öppna mötet  - fram till fikapaus 
(går att följa HÄR)*
Sedan kom det öppna mötet med upprop och andra formalia och så förklarade ordförande Lennart Bohlin lite överraskande att nu skulle man sätta igång kameran, vilket tydligen den relativt nya förvaltningschefen Linda Någonting skulle fixa. Efter febrilt telefonerande med IT-avdelningen gav hon upp eftersom man missat att skapa en särskild kanal för samhällsbyggnadsnämndens sändning. 
Nio minuter in i det öppna mötet och min sändning frågade ordföranden mig vilken kanal som jag sände på, och det fick man nöja sig med för denna gång. 
Därpå skulle samma Linda redogöra för nämndens verksamhetsmål och nyckeltal i förhållande till kommunens fastslagna mål och det blev väldigt krångligt och virrigt, särskilt när det gällde verksamhetsmålen för natur- och kulturvärden. Och där blev det en del diskussioner. Tjugotre minuter ungefär tog detta.
Därefter några minuter kring sådant som beslutats av tjänstemän och ärende som avslutats eller var på gång och då kommer två så kallade "controllers" i i rummet, en finare benämning på det som förr kallades. kommunalkamrer. Trettiofem minuter in i filmen (när det är 19 minuter och 40 sekunder kvar) är det dags för punkten "Budgetuppföljning januari 2017). Den ene av de båda "controllerserna" sätter sig vid bordet och pratar länge och väl och går igenom mycket detaljerat samt inleder varje mening med "- Ehhhhhhh...", vilket gör att det hela tar extra mycket tid. Den andre säger ingenting utan sitter på en stol och tuggar tuggummi.
Man kan fråga sig om det behövs två stycken tjänstemän för att komma och redogöra för något som ledamöterna själva kunnat läsa i en bilaga, i synnerhet om den ene inte har någonting att säga utan bara sitter och tuggar tuggummi. Ytterligare ett tecken på att kommunen har för många tjänstemän anställde, t ex inte mindre än sex kommunalkamrerer!
Efter dom tjugo minuterna med nämndens budgetuppföljning  för januari var första halvlek av det öppna mötet slut och det blev kaffepaus i tjugo minuter.
Andra halvlek av det öppna mötet  - efter fikapaus 
(går att följa HÄR)*
Så var det dags att direktsända igen och göra en ny filminspelning och nu handlade det om prioriteringar av pågående planärenden. Det var en ganska tydlig genomgång av diverse planärenden som var på gång. Och lite synpunkter på hur man gör prioriteringar. Som totalt upptog  den första halvtmmen av denna andra filminspelning från detta möte.
När tjugotre minuter återstår på filmen övergick mötet till att handla om kommunens trädpolicy, för vilket en expert hade anställts. Som var tydlig med vad han hade att säga när det gällde bevarande av gamla träd.
När nio minuter återstår och det skulle handla om den omdiskuterade planen för Kolstad 4:67. D v s den återstående öppna delen av marken mellan Kolstad by och fritidsbebyggelsen längs kyrkgatan mot Köpingsvik - där en exploatör vill låta stycka av ett tjugotal tomter för ytterligare fritidsbebyggelse - och där en helt ny väg förbi Kolstad planeras, så visade det sig plötsligt att ärendet bedömdes som ett litet planärende som kunde avgöras av nämnden själv utan att behöva gå till kommunfullmäktige. Utan minsta diskussion klubbades det igenom.  
Ska gärna erkänna att jag var ganska raljerande i ett inlägg här på bloggen i somras - under rubriken Ska dom sommarboende får bestämma här? - när ett antal fastighetsägare som kallade sig  BOENDE I KOLSTAD kommit med syna synpunkter på planförslaget i en insändare i Ölandsbladet. Påpekade samtidigt att jag inte tog ställning till själva sakfrågan utan bara emot att dom undertecknat som boende i Kolstad trots att dom allra flesta av undertecknarna var skrivna i helt andra kommuner.  
Dock var ett par av undertecknarna faktiskt skrivna i Kolstad och borde därmed få den respekt som medborgare i vår kommun har rätt till och samma gälla de synpunkter som dom ställt sig bakom.
Tycker nog att planförslaget borde ha fått diskuterats i kommunfullmäktige och frågan om antagande istället fått avgöras där av den beslutande församling som är vald direkt av kommunens medborgare. Med tanke på planens omfattning och betydelse för trafiksituationen i Kolstad och "sidotrafiken" mellan Borgholm och Köpingsvik, så handlar det faktiskt inte om någon liten detaljplan, sådan som nämnden själv kan antaga. 
Kanske borde samtliga fastboende i Kolstad (skrivna i vår kommun) ha fått säga sin mening - innan saken gått till beslut - och inte bara närmaste grannar. Eller hette det inte någonstans att vi skulle fördjupa demokratin i Borgholms kommun?
Till sist fanns ett antal ärenden kvar på dagordning under rubriken ÄRENDELISTA II - STÄNGD DEL (se kallelsen, sidan 2) då jag fick lämna rummet. Varpå dörren stängdes och rullgardinen innanför dörrens glasruta bokstavligen rullades ner. Varefter jag stängde av filmandet - och hittills förblivit ovetande om vilka beslut som sedan togs. Har svårt att tänka mig att allt det som avhandlades efter att mötet stängts för allmän insyn var av sådant lag att det behövde avhandlas bakom lyckta dörrar. 
Mer insyn för medborgarna i myndighetsutövandet borde nog vara på sin plats.
*) Fotnot: Vid eventuell svårighet att få filmen att starta på din datorskärm, pröva istället att gå in på den via mobiltelefonen! Det brukar funka bättre!
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar