November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 4 februari 2017

Fler dumheter

Fler dumheter än att besluta bränna av en kvarts miljon kronor för att anlita ett rekryteringsföretag för att få en ny kommunchef lyckades kommunstyrelsen faktiskt prestera vid sitt senaste möte. 
T ex avslog man - utan minsta begriplig förklaring - ett medborgarförslag från Jack Samuelsson om att Borgholms tätort åter skulle ges beteckningen Borgholms stadEller begriper ni vad t ex Peder Svensson från Runsten menade när han gick emot förslaget? HÄR kommer ni direkt till den fem minuter långa debatten i detta ärende i den inspelning från mötet som gjorts i kommunens regi. 
Ännu fler dumheter kan man läsa om i mina reservationer som återfinns i slutet av protokollet som bilaga 1 - 6.

*) Fotnot: Saken är långt ifrån slutligt avgjord utan frågan lär nog dyka upp igen titt som oftast tills politikerna inser att det faktiskt kan vara dags. 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar