MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

lördag 11 februari 2017

Lägg ner projektet!

Läser idag i bladet att det kommer att kosta femton miljoner mer (!) än dom maximala två - som det var beräknat - att "anpassa" fastigheten Höken 2 (f d "skattehuset") i Borgholm för kommunens "behov". Detta enligt lägsta inkomna anbud som kommunledningen har fått in. Dom två avsatta miljonerna har bara räckt för att få in kommunens IT-avdelning i husets ände mot Badhusgatan (där det under en tid för länge sedan var apotek och sedan förskola). Nu ska det kosta ytterligare femton miljoner att anpassa huset för socialförvaltningens "behov".
Lägg ner projektet! Socialförvaltningen kan faktiskt klara sig som den har det i nuvarande lokaler och kan t o m minska på kostymen där och flytta över en del av sin verksamhet till norra Öland.
Lägg inte ner mer av våra kommunala medel på administrationslokaler i Höken utan låt göra om det som inte nyttjas av IT-avdelningen och arbetsförmedlingen till hyresbostäder istället, sådana som verkligen efterfrågas! 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar