MEST LÄST PÅ BLOGGEN I APRIL - skrålla ner i vänsterspalten!


SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av mina inlägg är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland   f acebooksymbolen. Klickar du på den så kan du dela just DET inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 22 februari 2017

När rullgardinen drogs ner och dörren smälldes igen

 HÄR * gick det till när utbildningsnämnden i den kommun som "ska präglas av öppenhet (min kursivering), medborgarinflytande och demokrati" skulle börja sitt sammanträde igår förmiddags! Ordföranden Lennart Andersson bestämde att mötet skulle vara stängt redan innan det började utan att nämnden ens fick ta ställning till saken. Så uppträder en riktig liten diktator. Även om det bara är i en liten instängd nämnd för inbördes beundran. Där han drog igen dörren om nämnden med en smäll innan mötet började.
*) Obs! Om filmen inte skulle gå igång på datorskärmen, kolla om det går bättre att starta den via min blogg på mobilen!
                 
Följande kan vi se i Ölandsbladets nätupplaga: 
Stängde mötet - utan motivering
BORGHOLM Fick inte filma den här gången heller. Per Lublin (ÖP) samt pressen tilläts inte sitta med som åhörare vid tisdagens sammanträde i utbildningsnämnden i Borgholm.
Fick inte filma den här gången heller. Per Lublin (ÖP) samt pressen tilläts inte sitta med som åhörare vid tisdagens sammanträde i utbildningsnämnden i Borgholm.
FOTO:              
– Mötet är stängt. 
Utan förvarning och utan motivering valde utbildningsnämnden i Borgholm att utestänga allmänheten från tisdagens sammanträde.Nämndens sammanträde i januari blev en något turbulent historia. När Per Lublin (ÖP) via mobilen livestreamade mötet blev han mer eller mindre utkastad under tumultartade former. 
Lämnade A-huset med blodvite på handen efter Lennart Anderssons klor, besviken över att bli bemött med våld”, skrev Per Lublin på sin blogg efter mötet. 
Händelsen är polisanmäld. 
– Och förundersökningen är inte nedlagd, säger Per Lublin till Ölandsbladet. 
Nämndsordförande Lennart Andersson (S) uppgav efter kaosmötet, som stängdes, att Lublin tvärtom knuffat undan honom och att han inte kan acceptera att Lublin filmar ”våra sammanträden”. 
– Det är jag som ordförande för mötet som bestämmer. 
I kallelsen till tisdagens sammanträde sades inget om att mötet var stängt, däremot fanns som punkt nummer fyra på ärendelistan: 
”Beslut - stängda eller öppna nämndsmöten.”  
När Ölandsbladet samt Östra Småland/Barometern klev in i sammanträdesrummet fem minuter innan sammanträdets öppnande kom det omedelbara beskedet från ordföranden: 
– Mötet är stängt. Det bestämdes på förra mötet.  
I protokollet från sammanträdet den 24 januari sägs inget om att nämnden fattat ett sådant beslut.   
Inte heller i kallelsen till sammanträdet, publicerad på kommunens hemsida, finns något om att mötet redan på förhand var stängt för allmänheten.  
Lennart Andersson ville heller inte motivera varför dörren låstes.  
– Det kan vi ta senare.  
I kommunens riktlinjer ges möjlighet till öppna sammanträden och den uttalade ambitionen är att mötena så långt det är möjligt ska vara just öppna.  
– Däremot kan nämnderna inte tvingas av fullmäktige att göra så, där kommer kommunallagen och det kommunala självstyret in. Vill nämnderna stänga har de sin fulla rätt att välja det alternativet, berättas det för Ölandsbladet.  
Per Lublin (ÖP) tvingades även han vända vid dörren och är kritisk till nämndens beslut.  
– Ynkedom. Vi måste ha politiker som vågar stå för det de säger. De står redan i skamvrån, säger Per Lublin och åsyftar bland annat den kritik nämnden fått från kommunens revisorer och Barn- och elevombudet.  
– Så det är lite pinsamt för dem och det blir inte mindre pinsamt när de drar ner rullgardinen på det här sättet.  
Per Lublin har även vänt sig till Förvaltningsrätten och begär att rätten ska granska utbildningsnämndens agerande.

                            
    

Du kan kommentera detta på 
Ölandsbladets FaceBooksida. 
Och så här står det idag på en av kalmarpressens sidor om Öland:
Klicka på tidningsartikeln så blir den större och lättare att läsa!
Lennart Andersson hade all möjlighet att stå upp för den öppenhet som ska vara kommunens riktmärke. 
Om han och nämnden på något vis misstänkte att min utsändning skulle kunna "fejkas" - vilket är tekniskt sett omöjligt (eftersom det handlar om direktsänd så kallad "streaming"), så var dom ju faktiskt erbjudna att ha mötet i KS-rummet, där kommunen numera står för den tekniska utrustningen för direktsändning. Eftersom rummet var ledigt hade jag bokat det åt nämnden och det visste dom alla om. Dock utan att ta notis om.
Istället valde Lennart Andersson att redan innan mötet hade börjat rulla ner rullgardinen för ett instängt möte i all unkenhet i utbildningsförvaltningens A-hus på det f d lasarettsområdet. Uppenbarligen håller nämnden på med något som inte tål insyn nu när det bränns.
Det är inte speciellt smart av kommunalrådet Ilko Corkovic (S) att försöka försvara sin partikamrat Lennart Anderssons agerande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar