November månads kommunala möten öppna för allmänheten i Borgholms kommun som enligt beslutade mål "ska präglas av öppenhet" :
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11 med start kl 9. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11 med start kl 18. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13, Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten)
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR!
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 . Mötet äger rum i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet.
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

måndag 27 februari 2017

Glömda löften dålig framtid

Framtid Öland kallade sig den nya partibildning som gick in i politiken i vår kommun på det förpliktande löftet att inga beslut skulle tas utan att man i förväg visste vad konsekvenserna skulle bli. 
På detta löfte blev Framtid Öland kommunens fjärde största parti och fick en vågmästarroll innebärande att i stort sätt kunna styra alla beslut åt det håll man ville. Förutsättningarna att konsekvent kunna stå för vad man hade lovat innan valet blev därmed efter valet de mest optimala. 
Men hur har nu Framtid Öland agerat - förutom att ha skaffat sig ett antal välavlönade poster med stort inflytande i arbetsutskotten? För ett år sedan köpte kommunen fastigheten Höken 2 i Borgholm (f.d. "Skattehuset") för 8 miljoner kronor under det absoluta förbehållet från Framtid Ölands sida att iordningsställandet av fastigheten för avsett ändamål skulle få kosta maximalt två miljoner kronor. Detta skulle inte vara något problem försäkrades man av kommunalrådet, som hade arbetat i huset som tjänsteman på Skatteverket, och kände det väl. Köpet gjordes för åtta miljoner och dom två ytterligare miljonerna är redan förbrukade utan att mycket har hänt och då kan man faktiskt undra hur konsekventa Framtid Öland är när man nu är beredda att skjuta till ytterligare 15 miljoner till iordningsställandet istället för att ropa stopp och belägg!
Vem kunde tro att Framtid Öland ville kasta ut så mycket pengar på nya lokaler åt socialförvaltningen, när det inte är där skon klämmer att så många av dom anställda som lyder under socialchefstrojkan mår dåligt. När samtidigt många anställda inom hemtjänst och den kommunala hälsosektorn har direkt undermåliga personallokaler. Men den personalen är kanske inte lika viktiga som administrationen?
Dessutom vill man lägga en kvarts miljon kronor på en rekryteringsfirma för att få en ny kommunchef innan man satt sig ned för att reda ut om vi verkligen behöver en ny kommunchef. Hela kommunledningsfunktionen är ju på G att utredas och ska man väl inte rusa sta mitt i den proceduren och anställa en ny kommunchef?
Hur konsekvent är det om nu utredningen skulle visa att en kommunchef inte behövs? Och hur mycket har man i Framtid Öland gjort för norra Öland av det som man hade förespeglat när man bildades?
Om Framtid Öland glömt bort vad allt dom lovat så finns det all anledning att påminna dem.
Jag är glad att jag inte är med på kommunstyrelsemötet imorgon. Jag hade nog bara blivit förbannad. 

1 kommentar:

  1. Med snusförnuftiga ölänningar är det precis som med fastlänningar, när de väl kommer i maktposition sker formatering av minnet per automatik!

    SvaraRadera