torsdag 10 november 2016

Gårdagens stora händelse

Gårdagens stora händelse - i varje fall i Borgholm och kommunens äldreomsorg - var eftermiddagen på Strand med läkaren och geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson - numera rikskänd från TV-serier som "Sveriges bästa äldreboende" och "Sveriges bästa hemtjänst". Han föreläste inför fullsatt publik i tre timmar utan att det blev det blev det minsta tråkigt. Det handlade både om demensvård, medicinering (ofta felaktig sådan) och rehabilitering och han talade så att alla kunde begripa. Det som han hade att förmedla var nog det viktigaste som sagts på länge. Finns det en nedskriven sammanfattning så lägger jag gärna ut en länk.
Synd att inga läkare fanns med som kunde lyssna eftersom den största anledningen till ohälsa bland äldre enligt Yngve Gustafsson är övermedicinering. Och han hade vetenskapliga belägg. 
Nu fanns det tydligen en läkare med bland de 170 i publiken, var det någon som sade. men han var visst dement.
Dagens arrangemang var annars en avslutning på Klockargårdsfondens mångåriga verksamhet och inleddes med att initiativtagaren Stina-Clara Hjulström - då distriktssköterska i Löt och sedermera ordförande för Demensförbundet med säte i Stockholm - berättade hur allt började.

Stina-Clara inledde ...
... inför fullsatt publik
Yngve Gustafsson ha under åren flera gånger kommit att gästa de årliga Klockargårdsdagarna på Strand, som Stina-Clara kommit att likna vid de demensvårdsanställdas Nobelfestligheter, och som har satt Borgholm på kartan  i vårdsammanhang både nationellt och internationellt 


Dagens huvudpersoner - Stina-Klara och föreläsaren Yngve - i en paus
Tio tusen kronor av de medel som fanns kvar i fonden överlämnades nu till Borgholms kommun att göra något bra av.
Det hela avslutades med en paneldebatt - ledd av f d borgholmsbon och radioprataren Bengt Grafström - där förutom Yngve och Stina-Klara samtliga partier i kommunfullmäktige inbjudits att delta i panelen med en ansvarig politiker.   
Stina-Clara och Yngve förbereder debatten med debattledaren t. h.

Alla hade hörsammat inbjudan utom Vänsterpartiet, som lät sin plats gapa tom, och Sverigedemokraterna (som valt att istället skicka en politiker från grannkommunen - en tidigare kristdemokrat som fått sparken av sitt parti för psykopatiskt uppträdande och terrorisering av grannarna i Glömminge men som istället fått förtroende hos SD). Kristdemokraterna representerades av en person som försvann innan debatten var slut. Det i debattsammanhang så kallade Tysta bänkens parti ("Framtid Öland") representerades av en person som jag inte tror sade ett knäpp annat vid inledningsrundan när alla skulle presentera sig. Socialdemokraterna fick två platser i panelen, dels en för kommunalrådet Ilko Corkovic och en för socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (s).


Bakerst fr v: Debattledaren Bengt Grafström, Vänsterpartiets tomma plats, en pratglad Ilko (S), en tystlåten Bengt Jonsson (Framtid Öland), Bertil Lundgren (Mp), KD:s just lämnade stol, Stig Bertilsson (C), Marcel van Luijn (M), undertecknads (nya Öp:s) tomma stol medan jag tog bilden, kristpsykopaten från grannkommunen (SD), Gunilla Johansson (S) och Yngve Gustafsson. I förgrunden t h: Stina-Clara Hjulström

Debatten började i mångt och mycket med att de båda sistnämnda s-politikerna i panelen - Ilko och Gunilla Johansson - tävlade i att tala om hur mycket bättre allt numera hade blivit och hur mycket mer pengar som satsades på äldreboende och hur mycket bättre bemanningen hade blivit. Bland åhörare i publiken fanns det dock en annan syn på saken.  
Kristdemokraten och moderaten i panelen framhöll förträffligheten hos sina egna förslag och den sistnämnde skulle bygga om gamla vårdcentralen (f d lasarettet) till Sveriges bästa äldreboende. Hur gör man det med ständig underbemanning, urusla löner och brist på vikarier och vilka äldre tror moderatpolitikern skulle vilja sluta sina liv med att bo på ett f d lasarett i utkanten av centrum? Kristdemokraternas förslag om två rehabiliteringstjänster - för dementa och för strokedrabbade - har däremot mitt fulla stöd.
Stina-Clara hade gjort i ordning en frågelåda för dom som önskade lämna in frågor till panelen skriftligt. En fråga som lästes upp var om det var sant som det påståtts att Lill Lindfors hade fått sjuttio tusen kronor för sitt medverkande när Borgholm fyllde två hundra år och inte dom pengarna hade kunnat användas bättre för demensvården.
Det var väldigt lite av de problem som Yngve Gustafsson berättat om beträffande demensvården i stort som berördes av paneldeltagarna. Tills Bertil Lundgren (mp) föreslog att man skulle enas om att mot bakgrund av sådant som Yngve Gustafsson tagit upp skulle göra en översyn av förhållandena för de demensdrabbade i kommunen och vad som kunde göras för dem för att de skulle få det bättre. Då det fortsatte med en ny debattrunda där varje talare undvek att låtsas om Bertils förslag kunde jag sedan inte låta bli att påpeka att det förslaget faktiskt förtjänades att tas på allvar och ville ha instämmande från övriga debattdeltagare att vi kunde enas om en sådan översyn, vilket jag uppfattar det som att dom övriga nu var med på. Vi får väl se det som ett konkret resultat av debatten, som det nu gäller att få genomfört - annars blir det påminnelser, det ska inte få "glömmas bort"! 


Debatten är över och stolarna tomma men den behövliga översynen ska inte få glömmas bort!

Foto: Per Lublin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar