lördag 4 augusti 2018

Olidligt varmt på kommunens äldreboenden - helt bortglömt om det inte vore valår!

Medan det finns nya moderna välfungerande AC-anläggningar (luftkonditionering som gör luften sval och behaglig även det hetaste sommardag) för politiker och tjänstemän i kommunens förvaltningslokaler, så saknas sådant på våra äldreboenden där våra äldre för det mesta vistas tjugofyra timmar om dygnet och en del aldrig får komma ut. På demensavdelningarna är fönster och dörrar låsta så att ingen ska kunna rymma. Tänk er då hur hett det kan vara där inne när solen ligger på det kanske är 33 grader utomhus i skuggan! Stackars människor som tvingas leva på det viset dygn efter dygn!
Mitt i allt detta kommer ett brev - den 18 juli - "Till Borgholms kommun". Det är från det lokala facket (Kommunal) som med rätta ondgör sig över situationen för den personal som under rådande höga temperaturer och dålig luftcirkulation arbetar på våra äldreboenden och där man på demensavdelningarna inte kan öppna fönstren. I brevet görs också jämförelser med stadshuset och socialförvaltningen där det finns fungerande luftkonditionering.
Bara i en bisats nämns "de som bor där" (på äldreboendena) i Kommunals brev.

Hade det inte varit valår, så hade nog saken inte lett till några åtgärder alls från kommunledningens sida, men nu beslutar sig kommunalrådet Ilko Corkovic (S) för att saken ska tas upp på nästa ksau*-sammanträde den 7 augusti. 
Den extrema hettan består och i tisdags den 31 juli kommer en påminnelse från facket att man för "mer än två veckor sedan" påtalat den ohållbara arbetssituationen på dessa arbetsplatser (äldreboendena), varvid man upprepar vad man skrivit i det tidigare brevet och lägger till 
" - Detta måste omedelbart åtgärdas, varför vänta .....?
Nu kommer också ett Öppet brev till politiker i Borgholms kommun som jag misstänker att kommunalrådet har fått ta del av lite i förväg, för i onsdags verkar han verkligen ha fått eld i baken. 
Här är det öppna brevet (som fanns publicerat som insändare i Ölandsbladet i torsdags):
                                                                             
Öppet brev till politiker i Borgholms kommun
 För ett antal år sedan, också en varm och torr sommar, var det en journalist på en lokaltidning som i nyhetstorkan tog sig för att ringa runt till närbelägna kommuner och fråga hur det stod till med arbetsmiljön på kommunkontoren. Hade man till exempel luftkonditionering? 
Jodå, det fanns det tillgång till på de allra flesta håll. Tjänstemännen måste ju ha ett rimligt klimat för att kunna stå ut i hettan.
Hur stod det då till på kommunernas äldreboenden, rådde samma goda förhållanden där? 
Njaää, med något undantag, fanns inget äldreboende som hade tillgång till luftkonditionering. Frågan hade inte kommit upp, som det heter. 
Den ambitiöse journalisten påpekade då att på kommunkontoret vistades man kanske 7 timmar om dagen, medan man på äldreboendet var 24 timmar per dygn. 
Jo, det här måste vi naturligtvis titta närmare på, vilket på politikerspråk betyder; om en vecka får vi hoppas att de flesta har glömt hela saken. 
Det här var som sagt några år sedan och som väntat har ingenting hänt. På äldreboendena i Borgholms kommun plågas fortfarande såväl patienter (jag vet att det heter brukare) som personal i temperaturer som skulle få de flesta arbetsplatser att stänga. Är det 30 grader ute, så är det 34 grader inomhus.Man har inte ens möjligheten att öppna ett fönster för att få lite luftväxling. 
100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann” gör sig kanske bra som film, men i verkligheten är det inte fullt så roligt. 
Kära politiker, i år är det valår, jag är medveten om att särskilt många röster inte finns att hämta på Åkerbohemmet, Soldalen eller Ekbacka men skulle ni kunna tänka er att göra en humanitär insats. Det är inte frågan om en särskilt kostsam investering, och ni kunde kanske tänka på att om inte allt för många år är det vi som ligger där i värmen och väntar på döden. 
Tanken slår mig att jag kan ha missuppfattat det hela. Rör det sig helt enkelt om ett förslaget sätt att korta vårdköerna? 
Medborgare Kaitek

Efter "samråd" mellan Ilko och "kommunchefen" Jens Odevall gav sig den senare i onsdags brådstörtat iväg till Bauhus i Kalmar och inhandlade tio stycken kylaggregat i någon sorts billighetsvariant  av AC (á 4.995:- styck) att fördelas mellan olika äldreboenden. Men bättre något än inget alls, hur långt som nu detta kan förslå till kommunens samtliga äldreboenden. När man totalt inte vill satsa mer än 50 000 kronor (mindre än en tiondels promille av kommunens hela budget) på att mildra och kanske rädda livhanken för de många äldre som plågas.svårt i olidlig värme instängda på våra äldreboenden.
Sveriges bästa äldreomsorg, kyss mig där bak!
*) Fotnot: Ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott bestående av 3 ledamöter med Ilko i spetsen och de båda andra från M och Dåtid Öland utgör kommunledningen i Borgholms kommun
Kommentarer
 Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar