fredag 13 oktober 2017

Fråga som borde vara utagerad nu!

Det var för åtta år sedan som det hölls folkomröstning i de båda ölandskommunerna om ett förslag att slå ihop de båda kommunerna till en enda. Resultatet blev att 57 % av de röstande röstade NEJ (medan 42 % röstade JA). Valdeltagandet var stort. Därmed hade ölänningarna sagt sitt och att kommunerna INTE skulle slås samman.
På den tiden gjorde Borgholms kommun skäl för sin inofficiella slogan "Borgholm - kommunen vid ruinens brant". Nu har ekonomin avsevärt förbättrats och det finns en framtidstro på Borgholms kommun som inte riktigt fanns då. 
Att nu riva upp folkomröstningsresultatet skulle vara ett direkt hån mot både medborgarna och demokratin från politikernas sida. Så gör man bara inte!
Ändå finns tyvärr det en och annan kommunpolitiker som ger blanka f-n i de öländska medborgarnas sammantagna uttryckta ståndpunkt och - trots denna - på olika sätt försöker verka för att slå ihop kommunerna och  nu vill tillsätta en interkommunal arbetsgrupp för att "arbeta med frågan". Det ska naturligtvis inte komma på fråga, eftersom ölänningarna har redan sagt sitt i en demokratisk folkomröstning. I en demokrati måste sådant respekteras!
Ärendet kommer upp på nästa kommunfullmäktigemöte (nu på måndag) och det enda riktiga är att hela saken helt enkelt "läggs till handlingarna utan ytterligare åtgärd". Frågan borde vara utagerad nu. 
Vi måste kunna få vara stolta över vår kommun! 
Vår kommunledning har för övrigt annat som är mer angeläget att nu ägna tid och kraft åt som t ex att vår kommun utvecklas åt rätt håll, att vi har en väl fungerande äldreomsorg, att vi har tillräckligt med vatten i framtiden och att avfallshanteringen sköts som den ska. Bara för att nämna något. 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar