torsdag 22 februari 2018

Dialog i plast - och en annan sorts dialog som kunde göras bättre!

Dialog är namnet på en gammal telefon som LM Ericson lanserade någon gång för cirka 50 år sedan, på den tiden toppenmodern och med plasthölje.
Dialog för femtio år sedan.
Foto: Holger Ellgaard
I dag har dialog blivit modernt igen - som ett "modeord" i kommunpolitikerkretsar. Det kan från politiker heta att man "fört en dialog" med medborgarna, men hur mycket har berörda medborgare egentligen fått komma till tals och hur mycket inflytande - annat än att få rösta en gång vart fjärde år - är politikerna beredda att ge medborgarna i frågor som berör dem?
Och dialogmöten är vad den närmast självutnämnde så kallade "Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg i Borgholms kommun"* har valt att kalla dom möten som man anordnat på olika ställen i vår kommun (i Löttorp förra tisdagen och i Borgholm förra onsdagen och med ett kvar i Rälla och ett annat kvar i Runsten).
Dialog kommer ursprungligen från grekiskan och betyder samtal mellan två eller flera personer med utbyte av åsikter som borgholmsbon Ene Kraner mycket riktigt påpekade under Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemötet nu i måndags. 
På ett träffsäkert sätt - som du kan höra HÄR - beskrev Ene under några några minuter inför hela kommunfullmäktigeförsamlingen hur dialogmötet i Borgholm i Slottsskolans aula veckan innan hade gått till och där det avslutats utan att det givits utrymme för synpunkter från de församlade - och hon frågade bl a 
  • om detta kunde kallas "dialogmöte"?  
  • om mötet var i demokratisk andra eller en skendemokratisk åtgärd? 
  • om det varit någon dyr konsult involverad när det gäller upplägget? 
  • om mötet var ägnat för att sedan kunna säga att utredningen skett i dialog med befolkningen? För att det låter ju så bra! 
Ene var väldigt besviken när hon gick ut från det så kallade dialogmötet och tänkte att det är så här överheten behandlar sin allmänhet. 
Kommunalrådet Ilko Corkovic - som är ordförande i beredningen - skyndade sig upp i talarstolen och gick i  försvarsställning med att mötet i Löttorp kvällen innan det i Borgholm hade varit mycket lyckat och att där hade alla varit så nöjda. Den enda av Enes frågor som Ilko besvarade var väl att ingen konsult hade anlitats. Och det kunde man ju nästan förstå av resultatet att döma.
Kan intyga att Enes beskrivning av mötet i Borgholm var riktig. Den inleddes med kaffedrickande och smörgåstårta, presentation av samtliga i beredningen, en kvarts information från en tjänsteman om fördelarna med digitalisering inom äldreomsorgen och därefter ett antal frågor som skulle besvaras på små papperslappar under stor tidspress. Så snart som papperslapparna var insamlade och svaren var upplästa - och långt innan tiden för mötet var slut - så förklarade kommunalrådet mötet som avslutat. Man verkade från beredningens sida inte intresserade av att lyssna på vad dom ville säga som kommit dit för att berätta om sin sina erfarenheter av äldreomsorgen, hur dom ansåg att den borde vara och vad som kunde göras, det som mötet i annonserna hade inbjudit till. 
Och jag kan ju tillägga att frågorna som skulle besvaras på dom små lapparna. dels individuellt och dels i grupper, var synnerligen svårtolkade och gick in i varandra så att det nästan kändes som samma frågor som återkom. Mycket konstigt upplagt kan man tycka. Så inte underligt att många tyckte att det var lekstuga och gick därifrån.
På samma sätt var upplägget i Löttorp kvällen innan. Jag var där på båda ställena som intresserad medborgare och med tanke på att kunna skriva lite om mina intryck på bloggen.  
Men jag upplevde upplägget på likartat sätt som Ene och upplevde på båda ställena stora frågetecken kring frågorna från andra som var där. Och som man frågar får man svar. 
Så med detta upplägg kan man gott i det tysta fråga sig vad mötena egentligen var till för. Har dock avvaktat med att skriva om detta på bloggen, eftersom det kanske hade kunnat missuppfattas som att jag bara var sur för att jag inte har fått vara med i beredningen. Och man vill ju verkligen inte uppfattas som negativ i sådana här viktiga sammanhang. En bra äldreomsorg är oerhört viktigt för vår kommun som har så många äldre och Sveriges bästa äldreomsorg skulle vara bingo!
Hade det inte varit för att Ene gjort det hela känt, så hade jag kanske valt att inte heller nu skriva något om dessa dialogmöten. 
Nu kan man dock kanske hoppas att efter detta - och tack vare Enes insats i kommunfullmäktiges talarstol under Allmänhetens frågestund - så kommer de fortsatta mötena om äldreomsorgen som härnäst följer i Rällaskolans matsal den 28/2 och i Rungården i Runsten den 1/3 att få ett betydligt bättre upplägg, så att allmänhetens erfarenheter och synpunkter på hur Sveriges bästa  äldreomsorg borde vara kommer bättre fram! Utan fåniga små papperslappar! Utan föreläsning om IT inom äldreomsorgen och utan att lägga tid på en ganska onödig presentation av beredningens ledamöter och inblandade tjänstemän.
*) Kommunallagen införde för ett antal år sedan möjligheten att kommunfullmäktige tillsätter beredningar med en ledamot från varje parti i kommunfullmäktige för att tillsammans utreda olika angelägenheter och komma med gemensamma förslag till åtgärder som kommunfullmäktige sedan får ta ställning till. I den här beredningen får dock inte alla partier vara med utan istället har socialdemokraterna och Dåtid Öland fått ha två ledamöter vardera, moderaterna en, centerpartiet en och kristdemokraterna en.
------------------------------ 
Vad tycker DU om detta inlägg? Klicka på den blå texten Kommentera härunder och skriv en egen kommentar! Då kan du samtidigt få se vad ANDRA kan ha tyckt - ifall dom hunnit tycka till.
Kommentera!
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar