fredag 5 januari 2018

Lubbes årskrönika 2017


Året som gått - 2017 - började i  Borgholm med nyårssamling i Stadshuset (den andra i ordningen), där nyårstalaren Ölandsbladets Peter Boström skålade in det nya året med mjölk i sitt glas! En ovanligt sätt att skåla men samtidigt lite reklam för Borgholms Kungsgårds mjölk från eget nystartat mejeri!
Gamle Ordningsmannen Johan Söderström (alias Thorbjörn Ek) hängde stadens nycklar med tillhörande ansvar på kommunalrådet Ilko Corkovic (S).
 • Trettonhelgen kom med stormoväder och översvämningar, varför tilltänkt fackeltåg från torget i Borgholm ner mot en restaurang vid hamnen fick ställas in. Samtidigt kom vintern till Borgholm. Men norra Öland fick ingen vinter alls! 
(M)issnöjd med
att inte få eget
rum i Stadshuset
 • Kommunstyrelsen i Borgholm oenig kring tillsättande av sedan länge utannonserade tjänsten som kommunchef. Enda kvarvarande sökande var tillförordnade Lars-Gunnar Fagerberg, som mötte stort motstånd lett av Marcel van Luijn (M). Van Luijns missnöje med Fagerberg lär ha berott på att Fagerberg inte ordnat eget representationsrum i Stadshuset åt samme van Luijn. Beslutades oenigt om att anlita konsultföretag till en kostnad av cirka 250.000:- för att hitta ny kommunchef. Vad man nu ska med en sådan till.
 • Däremot lyckades kommunstyrelsen att redan i januari tillsätta ny socialchef efter avgångna Ewa Ekman och ny utbildningschef efter "sparkade" Lars Bylund. Ny socialchef blev Anna Hasselbom Trofast i Färjestaden som tidigare arbetat på socialkontoret i Borgholm och sedan varit områdeschef i Oskarshamns kommun. Och ny utbildningschef blev Helena Svensson som isåfall skulle flytta hit från långt bort i Småland. Båda kom att tillträda under våren.
 • Ny utrustning i kommunstyrelsens sammanträdesrum i Stadshuset (KS-rummet) gör att alla kommunstyrelsens och nämndernas öppna sammanträden kan filmas och webbsändas därifrån med bara en knapptryckning. En följd av tidigare beslut att Borgholms kommun ska präglas av öppenhet och demokrati.
 • Vid ett utlyst öppet sammanträde hos utbildningsnämnden - som hölls i det så kallade A-huset på Ekbacka - gick nämndens nye ordförande Lennart Andersson (S) till handgripligheter för att försöka ta ifrån mig min mobiltelefon, med vilken jag webbsände därifrån. Vice ordföranden Jeanette Thygesen (DÖL) fick ingripa och avbryta sammanträdet och därmed tumultet, varefter sammanträdet återupptogs bakom lyckta dörrar. Lennart Anderssons våldsamma uppträdande - där han klöste med sina smutsiga infekterade klor - blev förstås en riksnyhet.
Utbildningsnämnden har därefter nödgats hålla några av sina sammanträden i Stadshusets KS-rum - med kommunens webbkamera påslagen - men sedan återgått till att hålla sina flesta sammanträden i A-huset, där webbutrustning saknas (samtidigt som "privat filmning" förbjudits). Detta genom att ha sina sammanträden samtidigt med kommunstyrelsen, så att KS-rummet då varit upptaget.    
     
I FEBRUARI kom avgörandet att 
 • Borgholms kommun tvingas betala skadestånd till en familj vars barn utsatts för kränkningar på en förskola. Utbildningsnämndens numera riksbekante ordförande Lennart Andersson (S), som ansåg att barnet inte blivit kränkt, vägrade att be om ursäkt. Efter någon vecka gjorde dock nämnden en pudel och bad familjen - som bl a blivit polisanmäld - om ursäkt. 
                         
I MARS utdelades 
 • Årets ris till Lennart Andersson 
 • Månaden avslutades med en "Skavlan-kväll" på Strand kring Borgholms historia 1930 - 1950 tillsammans med Johan von Reis, Fredrik Andersson, Vera Raun och en intresserad publik.               
                                               
I APRIL tvingades jag erkänna att den så kallade demokratiberedning i vilken jag och en representant från vart och ett av de övriga partierna i kommunfullmäktige ingick (eller åtminstone skulle göra så) hade blivit ett totalt misslyckande. Beredningen dominerades av Marcel van Luijn, som hade börjat skriva slutrapport redan innan beredningen hade hållit de möten med allmänheten som fanns bestämda i förväg. Han hade i ett tidigt skede bildat "radarpar" med Sofie Loirendal - som representerade "Dåtid Öland" (DÖL) i gruppen. Tillsammans styrde detta par såväl över ordföranden Eva-Lena Israelsson (S) som beredningsgruppen i sin helhet och satte sina gränser för demokratin. Problemet var att dessa personer egentligen ville begränsa demokratin istället för att utöka den, bl a genom att ta bort den nuvarande rätten för kommunmedborgarna att ställa medborgarförslag och få dessa behandlade. Kände med sorg i hjärtat att jag måste ta avstånd från den så kallade beredningens förslag.
Det hela hade förstås inte blivit bättre av att ett parti, nämligen Miljöpartiet, helt och hållet kom att utebli från "demokratiberedningen" och att ett annat parti, Vänsterpartiet (som hade tagit initiativ till att beredningen kom till), officiellt lämnade beredningen under "arbetets" gång. Kände mig ganska ensam och utfryst där i min strävan för fördjupad demokrati och medborgarinflytande.  
Så till något trevligare:  
 • På självaste påskaftonen invigdes den skylt som markerar Borgholms ursprungliga stadsgräns (från 1816 fram till 1930) av ingen mindre än Ordningsmannen Johan Söderström. På bilden intill i sällskap med sin nutida kollega Ilko. 
 • Mot slutet av månaden blev det ännu en "Skavlan-kväll" på Strand med bl a Per Anderzen, Ove Fransson, "Biggan" Olsson, Eva Melander och förre stadsingenjören Per Hansson som inbjudna gäster. Denna gång handlade det om staden Borgholms historia från 1950 fram till Borgholms upphörande som stad 1970. Givande att trots storpublik kunna samtala på detta sätt där alla har något att bidra med.
                                     
I MAJ spirade Öland med ännu en  bok om Knorrvar (den tredje i ordningen) - där handlingen till viss del tilldrar sig på "förbjuden" mark (Sandby borg) - "Knorrvar som skattsökare". Ett nöje att få illustrera Olof Alvarmos välskrivna böcker.
                 
I JUNI 
 • presenterade Trafikverket sina planer för väg 136 genom Rälla vid ett bitvis stormigt möte i Klockaregården i Högsrum. Långt ifrån alla ortsborna var förtjusta över tankarna på att få en järnridå i form av ett mitträcke längs hela vägen genom samhället
 • Efter mycket och kostsamt velande tillsatte kommunstyrelsen till slut en "kommunchef", vad nu en sådan egentligen ska vara bra för. Behöver medborgarna (som ju är själva kommunen) verkligen en chef över sig? Det blev Jens Odevall som närmast kommer från en tjänst i Karlshamns kommun men är ursprungligen från Göteborg. Tillträder i Borgholm efter sommaren.
 • I samma månad invigdes i Sandvik ett avsaltningsverk för dricksvatten från Kalmarsund (beräknad investeringskostnad 113 miljoner kronor). Med kunglig närvaro, pompa och ståt! 
Dessförinnan hade Sandviksborna - sig själva ovetande - fått vara försökskaniner och dricka kalmarsundsvattnet en tid. Efter att vare sig sjukdoms- eller dödsfall inträffat vågade sig även Borgholm Energi:s (BEAB:s) styrelse på en spektakulär provdrickning. Se herrar styrelseledamöter Carl Malgerud (M), Joel Schäfer (S) och Anders Nyholm (M) med glasen i högsta hugg genom att klicka HÄR! 
Därefter kunde Hans Majestät Carl XVI Gustaf att komma och inviga och dricka en klunk av det avsaltade havsvattnet.
                     
I JULI brann den fastighet i hörnet Slottsgatan / Södra Långgatan i Borgholm som i många år inrymt Wilmas matsalar ner till grunden. Räddningstjänsten lyckades rädda intilliggande fastighet. Branden misstänktes vara anlagd.
               
I AUGUSTI kom det glädjande beskedet att det inte blir något av med Gas Gripens provborrningar på Öland. Ekonomiska skäl torde ligga bakom.
 • Samma månad blev det premiär för mig som vigselförrättare. En väldigt fin vigsel vid Äleklinta med två fina människor plus några av dom närmaste som vittnen. Det känns stort att få vara delaktig vid en så viktig stund i två personers liv.
Och fler vigslar skulle det bli. 
                   
SEPTEMBER 
 • utsågs Böda till Årets Ölandsby. Eller kanske ska vi kalla det för Ölandssocken numera? Eftersom det ju inte finns någon by som rätt och slätt heter Böda. Annars får det väl bli Mellböda, Norrböda, Strandtorp och Kyrketorp samt Pepparhagen (som väl inte heller är någon by) som får dela på äran  
 • beslutade kommunfullmäktiges att tillsätta en fullmäktigeberedning för att "tillsammans" skapa "Sveriges bästa äldreomsorg" i Borgholms kommun. Försenat med ett halvår av Dåtid Öland som först ville driva en uteslutningskampanj för att förändra innebörden av begreppet "tillsammans" och lyckades uppnå att det parti som jag företräder inte skulle få ingå. Istället för en representant från vart och ett av dom nio partierna i kommunfullmäktige så utsågs två vardera från S, DÖL och C samt en från M och en från kommunfullmäktige minsta parti KD att ingå i beredningen. Själv fick jag från kommunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Israelsson höra att jag var "inte valbar", något som hon förmodligen blivit tillsagd att säga. Hur man kan kalla ren utmobbning för "tillsammans" är förstås en gåta
 • inträffade en tragisk brand i Sandvik, där lanthandeln Trossen brann ner efter att ha antänts från en varubil, som stod uppställd intill butiken och plötsligt hade börjat brinna. Bygden - som nu blivit utan butik - ställer upp för ägarna, som bestämmer sig för att bygga upp en ny butik i Sandvik. Fast i ett läge med bättre parkeringsmöjligheter (vid korsningen där Stenningevägen börjar). Vid juletid sätts pinnar upp för den nya butiken som ska stå klar till sommaren 
 • den nye landshövdingen Thomas Carlzon meddelade att stora delar av Rällaskogen ska bli naturreservat. Detta efter ett avtal mellan länsstyrelsen och Ekerum Resort Öland. Naturligtvis en framgång för Rällaskogens Vänner!
                                  .
OKTOBER inleddes med 
 • Ölandsbladets avslöjande om skandalen med dom gröna påsarna. I nära tre års tid har BEAB:s kunder fått betala extra för en återvinning av matavfall till kompostering och biogas - en sluthantering som aldrig har ägt rum - samt i god tro helt i onödan lagt matavfallet i gröna påsar. BEAB har medgett att man känt till att en stor del av dom gröna påsarna gick till vanlig förbränning tillsammans med övrigt hushållsavfall men har haft noll koll på omfattningen. Ord står mot ord mellan BEAB och KSRR - det företag (ägt av flera kommuner i regionen) som BEAB anlitat för den slutliga hanteringen    
 • Merparten öländska politiker verkar inte ha mycket till övers för resultatet av den folkomröstning som ägde rum 2009, där alla ölänningar fick ta ställning till frågan om att slå ihop dom båda ölandskommunerna till en enda. Politikerna menar så här efteråt att väljarna var alltför okunniga och inte begrep vad det handlade om. Därför utsågs nu - endast åtta år efter den historiska folkomröstningen en arbetsgrupp med politiker från båda kommunerna som ska se hur dom ska kunna förbigå folkomröstningsresultatet och ändå slå ihop kommunerna - med eller utan ny folkomröstning.  
 • Den allmänpolitiska debatt om framtiden som stod på dagordningen för kommunfullmäktiges oktobersammanträde sköts på på - just det - framtiden (till årets sista möte i december). 
 • Efter en lång - men inte alltför varm - sommar kom hösten först de sista dagarna i oktober.
                     
NOVEMBER månad kom att präglas av två stora politiska debatter ordnade av ideella och fackliga organisationer. 
 • Först ut var Ölands Demensförening dit företrädare för samtliga politiska partier i Borgholms kommunfullmäktige var inbjudna. Den anordnades på Strand i samband med en föredragseftermiddag inför ett fullsatt auditorium av framför allt äldreomsorgspersonal och leddes av Stina-Clara Hjulström. Samtliga av de inbjudna nio partierna var på plats i panelen utom Sverigedemokraterna (SD) och Kristdemokraterna (KD). 
 • Dåtid Öland (DÖL) - som inte haft så mycket att säga under debatten på Strand - förklarade efteråt att dom i fortsättningen inte tänkte ställa upp på "fler meningslösa debatter" och uteblev således från nästa debatt som hölls en vecka senare i Folkets hus, dit lärarnas fackliga organisationer hade bjudit in partierna till en debatt om skolfrågor. I övriga fanns alla politiska partier från kommunfullmäktige där utom  Sverigedemokraterna, Kristdemokaterna och Miljöpartiet - som liksom Dåtid Öland lyste med sin frånvaro. 
 • Samma månad hade kommunfullmäktige sitt budgetmöte för nästa år, varvid det visade sig att inte en enda extra krona var avsatt för påbörjandet av att skapa "Sveriges bästa äldreomsorgen". Så den saken var väl lika mycket tomt prat som det där med "tillsammans" 
 • Månaden slutade med att en stor bock av granris sattes upp på stadens torg. "Borgholms-bocken" kom den kort och gott att få heta. Ett kanske något tvetydigt namn i dessa "Meeto-tider".

I DECEMBER kom ännu en skandal med BEAB i huvudrollen:
 • där BEAB missat att ta - i sitt tycke - rätt betalt för sophämtning från ett stort antal kunder under en lätngre dit och därför slagit på allt det återstående som tillägg på fakturan inför julen. 
 • En annan skandal med en tidigare BEAB-anställd rullades också upp under december. Ölandsbladet kunde avslöja att mannen ifråga - som nu hade arbetat med ett cykelledsprojekt under Ölands kommunalförbund hade rullat land och rike kring på "thoorné" nere i Europa med kommunalförbundets bil och med husvagn efter och bensinen betald av kommunalförbundet. 
Socialförvaltningen flyttade in i ett "nytt" hus i Borgholm, d v s det hus som tidigare inrymt skatte kontor,  lantmäteri m m vid Östra Kyrkogatan. Huset av kommunen inköptes av kommunen för socialens "behov" för 8 miljoner kronor när dom statliga myndigheterna hade flyttat därifrån, i vart fall de flesta av dem. Detta villkorat av att iordningställandet av huset skulle få kosta max 2 miljoner - ett villkor som Dåtid Öland lyckats få med som en absolut förutsättning. Nu blir väl notan för iordningställandet tio gånger så stor eller mer. Och vad har då Dåtid Öland - ett parti som hade som ett huvudnummer i sin valrörelse att man alltid ska ha koll på konsekvenserna av sina beslut - med anledning av detta stora kostnadsöverskridande? Ingenting så vitt jag vet. Ingenting som vanligt.

 • "Triangeln" i korsningen av norra infarten till Borgholm och väg 136 - som under en stor del av året har sett ut som en blandning av kalhygge och månlandskap - fick sin första etablering - en korvmoj med Sibyllas produkter (samma som dittills erbjudits i Borgholm på Haket på torget och i BEM:s grillkiosk vid i parken vid hamnen). Ska det månne bli på korvfronten som de första serviceföretagen i Borgholms innerstad slås ut av Triangeln? Kanske ska stadens invånare snart tvingas ta en tur med bilen för få tag i en varmkorv eller hamburgare?
 • Kommunfullmäktiges "framtidsdebatt" som till slut kom att hållas vid decembersammanträdet visade sig till stor del komma att handla om "dåtiden" och Dåtid Öland lyckades verkligen att - tillsammans med M - med oavbrutna personpåhopp sänka den till rena sandlådenivån. 
 • Vid samma möte ville socialdemokraterna under något kuppartade former utse en ny ordförande till socialnämnden eftevr avgångna Gunilla Johansson (S). En gubbe, Magnus Ståhl (S)! Därmed skulle det bli enbart gubbar på alla ordförandestolarna i kommunens samtliga styrelser och  nämnder! Lyckades dock få detta val uppskjutet över årsskiftet. Till viss eftertanke.   
 • Dagarna före jul meddelade Svenska Akademins ständiga sekreterare Sara Danius att Lennart Sjögren utsetts till årets mottagare av Bellmanspriset. Ett ärligt menat: - Äntligen!
 • Under hösten har nya Ölandspartiet ändrat namn till kort och bara Ölandspartiet och någon dag före jul kom besked från Valmyndigheten att ändringen hade godkänts och registrerats - lagom till valåret 2018! 
 • Ett tråkigt besked i slutet av december var att mejeriverksamheten på Borgholms kungsgård skulle läggas ner. Dunkarna med öländsk mjölk försvinner därmed från butikshyllorna men själva dunkarna kanske kan bli eftertraktade samlarobjekt för ölänningar. 
                                                           
ÅRET SOM GÅTT har också präglats av en del sega långbänkar: 
 • Den 7 april inträffade ett terrordåd med varubil på Drottninggatan i Stockholm. Tre dagar senare lämnade jag in en skrivelse till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och BEAB att omgående vidta åtgärder för att hindra tunga fordon från att i hög fart kunna köra in på gågatan i Borgholm under gågateperioden. Vid kommunfullmäktigemötet åtta dagar därefter beslutade kommunfullmäktige överlämna förslaget till kommunstyrelsen för "beredning". Ärendet togs dock inte upp i kommunstyrelsen förrän i augusti efter sommaruppehållet. I september bifölls det av kommunfullmäktige. Då - när turistsäsongen i princip var över - hade inköpta kalkstenshinder ställts ut vid Gågatans början. Undrar hur lång tid det ska gå innan ansvariga inser att dessa hinder - även om de väger cirka 800 kg - är otillräckliga som ett hinder mot ett tungt fordon. Varför dröja till sommaren var över och varför inte göra rätt från början?  En farlig långbänk kan man tycka.
På Gotland har man i detta avseende varit klokare än här. Redan innan Almedalsveckan fanns effektiva hinder på plats vid alla infarter till gångsträken i Visby innerstad. Blomsterprydda betonglådor på 1,3 ton styck, sammankedjade tre och tre, innebärande en sammanlagd vikt för varje hinder på cirka fyra ton! Det är lite mer och effektivare än Borgholms kalkstenshinder á 800 kg.   
 • Ett medborgarförslag från Julius Sääf i Lerkaka från maj 2015 om att återföra sjätteklasserna till de skolor där övriga mellanstadieklasser går kom efter två och ett halvt år långbänk upp på kommunfullmäktiges bord nu i december. Beslutet blev att saken ska utredas ytterligare innan det blir beslut! Tänk om det hade utretts bara tiondelen så noga innan dåvarande utbildningsnämnden den gången på sin tid beslutade flytta iväg sexorna till Slottsskolan.
I mellantiden medan långbänken kring hans medborgarförslag har pågått har Julius hunnit arbeta både som "intergrationsarbetare" åt kommunen och bli verksamhetschef på Himmelsberga och se till att saker börjat hända där.
 • En tredje långbänk som förtjänar att nämnas - men det finns dessvärre åtskilliga fler - handlar om ett medborgarförslag från Ene Kraner, Birgitta Lundman och Torgil Melin angående måltiderna på kommunens äldreboenden, innebärande bl a att det ska finnas minst två rätter att välja på vid huvudmålen och ett salladsbord värd namnet. Förslaget ställdes till kommunfullmäktige för snart två år sedan och i våras beslutade kommunfullmäktige att hänskjuta den till en tilltänkt fullmäktigeberedning. Som kom igång först i nu i november. Min faktiskt berättigade fråga var då - och är fortfarande - hur många av de äldre på dessa äldreboenden som hinner sluta äta och dö av undernäring innan förslaget hinner bli genomfört!
                                           
Så till något roligare som hände under året som gått: Två femtioårsdagar med trevliga kalas och en hundrafemtioårsdag. 
Ilko fyllde 50 i juli och firade med öppen trädgårdsfest hemma och Anders GunnarssonBorgens konserver fyllde 50 i september och firade med en hejdundrande jättefest på Lundegård. Och i december fyllde Ölandsbladet 150 men har firat hela året!
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar