ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

måndag 12 mars 2018

Hur tycker du att vi har lyckats hittills?

För fyra år sedan gick Ölandspartiet (som då hette nya Ölandspartiet) ut i en valrörelse där vi lovade att under den här valperoden (2014 - 2018) arbeta för några tydliga mål. 
       
Det gällde först och främst
 Mer demokrati och större öppenhet
 • att politikerna i Borgholms kommun rättar sig efter kommunmedborgarna och tar full hänsyn till den lokala opinionen
 • att beslutsfattandet sker öppet och att medborgarna ska ha rätt till full insyn
T ex öppna möten i kommunstyrelse och nämnder och webbsändningar från alla möten
Där kan vi väl säga att vi att när det gäller öppenheten i kommunen, så har vi lyckats ganska bra, eftersom det numera är regel att kommunstyrelsen och samtliga nämnder har öppna möten och att man numera webbsänder från dessa möten. 
Däremot är det väl lite si och så med politikernas vilja att rätta sig efter medborgarna i vår kommun, vilket bittert kunde erfaras i den havererade så kalllade "demokratiberedningen" - så på det området måste det jobbas hårdare! 
    
Sedan gällde det
 Kommunens utveckling
 • att det satsas på skolor, förskolor och annan samhällsservice i kommunens mindre orter – samt bättre kollektivtrafik - så hela kommunen får möjlighet att leva
Lyckades där att förhindra en försäljning av Runstens skola och bidra till byggnaden kunde rustas upp och användas som förskola, så även där har Ölandspartiet lyckats göra skillnad.  
Däremot har inte kollektivtrafiken blivit bättre - bortsett från Närtrafiken - så där återstår mycket att göra. Seniorkortet som nyligen införts på prov under en tvåårsperiod är naturligtvis att plus att värna om.
 • att det görs extraordinära satsningar på norra Öland för att motverka avfolkningen och den åldrade ålderssammansättningen där
T ex gratis tomtmark med fri VA-anslutning och gratis bygglov till alla inflyttande barnfamiljer som bosätter sig permanent på norra Öland i minst tio år 
Lyckades nog göra en bra insats i fullmäktigeberedningen för Norra Ölands utveckling, där kommunfullmäktige i samförstånd kunde bifalla beredningens förslagna paket. Det har dock gått lite trögt med själva genomförandet av paketet, så där gäller det att ligga på! 
Ölandspartiet misslyckades däremot med att få de övriga med sig på de nämnda förmånerna till barnfamiljer som bosätter sig på norra Öland. 
 • att det satsas på billiga hyresbostäder för såväl ungdomar som äldre
Bl a på gamla "lasarettsområdet" i Borgholm istället för kommunala förvaltningslokaler där
Det blev visserligen stopp för att göra kommunala förvaltningslokaler av gamla lasarettet men där har ännu inte skapats dom billiga hyresbostäder som Ölandspartiet har föreslagit. Fortfarande möts Ölandspartiet av visst motstånd när det gäller krav på garantier för billiga hyresbostäder i samband med upplåtelse av kommunal mark. 

   

Det handlade självfallet också om
Bättre vård och omsorg
 • att det satsas på fler händer inom kommunens vård och omsorg med bättre arbetsvillkor och att våra äldre slipper utsättas för besparingar
Här finns det fortfarande mycket att göra, i synnerhet som Ölandspartiet har hållits utanför i den så kallade "beredningen för att skapa Sveriges bästa äldreomsorg i Borgholms kommun". Har dock bidragit med ett antal förslag på detta område men vet ännu inte om de har fallit i god jord hos politikerna. 
              
Ett annat område var
 Ett starkare företagande och mer näringsliv
 • att kommunen ska vara välkomnande och företagsvänlig
T ex mindre krångel och onödiga avgifter
Där har vi långt ifrån lyckats. Snårskogen av krångel, onödiga avgifter och djävlandes tjänstemän har blivit värre än någonsin. Inte underligt att vi fått uruselt betyg bland Sveriges kommuner beträffande "företagsvänlighet". Det hjälper inte att vi lyckats peta in "Välkomnande" bland kommunens så kallade "värdeord".
 • att kommunen i större utsträckning tar fasta på dom företag som finns i kommunen vid upphandling 
T ex lokalt producerade livsmedel, lokala bussföretag
Där har vi inte heller lyckats. Ville visserligen att vi skulle stå på oss emot KLT:s upphandling av våra skolskjutsar, men övriga kommunstyrelsen fegade ur. 
                  
Slutligen så
Miljö och kultur
 • att kommunen värnar om Ölands natur- och kulturvärden vid all planering 
Som t ex att hela Rällaskogen skyddas från  exploateringsingrepp*
Så långt har vi lyckats att en stor del av Rällaskogen blir naturreservat men om hela Rällaskogen skyddas från expolatering återstår att se.
 • att kommunens byggnader kommer bättre till nytta och glädje 
Som t ex att Kronomagasinet i Borgholm används till kulturell verksamhet istället för att bara stå tomt **
Kulturskolan är på väg att flytta in i delar av Kronomagasinet men mesta delen av denna gamla historiska byggnad är tänkt att förbli tomt efter upprustningen. Borde faktiskt kunna användas bättre som ett kulturhus för alla.
*) Fotnot 1 (från 2014): Ölandspartiet är det enda parti som helhjärtat har stött lokalbefolkningen i deras kamp för att bevara Rällaskogen. För närvarande försöker Rällaskogens Vänner genom ett överklagande hos Mark- och Miljödomstolen stoppa en bebyggelse på närmare 60 fritidsvillor i skogen som Borgholms kommun har godkänt.
**) Fotnot 2 (från 2014):
Kronomagasinet är Borgholms stads äldsta bevarade byggnad, byggd 1819 (tre år efter stadens grundande) som kronans magasin på Öland. Femtio år senare övergick det i privat ägo och blev magasin för en grossist. 
Sedan Borgholms kommun köpte huset 1977 har det mestadels fått stå tomt. Någon sommar ha det hyrts ut till utställningsverksamhet och ett par andra somrar till en underhållningspub. Den senaste användningen var för en intilliggande fritidsgård (Krongården) tills denna stängde härom året och verksamheten flyttade till den nyrenoverade Slottsskolan. Sedan dess har byggnaden åter kommit att stå tom. 
     
Hur tycker du att vi har lyckats och vad hade  vi kunnat göra bättre? Kommentera gärna här nedanför! 
Gå gärna in på vår hemsida www.ölandspartiet.se (eller www.olandspartiet.se) om du vill vara med och utveckla Ölandspartiets nya valprogram inför höstens val och/eller kanske engagera dig på annat sätt. 
Hälsningar 
Per Lublin
Plats för kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR


5 kommentarer:

 1. Strålande resultat Lubbe när du har fått sitta ensam där i Stadshuset. Efter valet så får man hoppas ni blir många fler där. Vi är många som kommer att rösta på Öp i september.

  Väljare

  SvaraRadera
 2. Härligt att läsa, om alla partier gick ut med denna typ av information, skulle det utbredda politikerföraktet krympa avsevärt. Är man ett mindre parti får man ofta slåss i motvind och det är svårt att få genom de saker man värnar om. Oförtrutet kämpade är det som gäller och jag känner få som kämpar som du käre Per.
  Varmaste hälsningar
  Ewa

  SvaraRadera
 3. Bra kämpat!

  Christer

  SvaraRadera
 4. Ölandspartiet levererar. Får min röst i höst.

  Besviken f d miljöpartist

  SvaraRadera
 5. Min med.

  Annars moderat

  SvaraRadera