ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN  SOMMAR  -  MED  NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

söndag 10 mars 2019

När politiken har gått i härdsmälta måste medborgarna få säga sitt - Läge för folkomröstning om Åkerboskolan!


EFTER ÅRETS FÖRSTA KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTE i januari så var jag rätt så nöjd med att den nya kommunstyrelsens förslag (med s+c+v - majoritet) att ersätta Åkerboskolan med ett nybygge trots allt fick bakläxa av kommunfullmäktige med återremiss bl a för att kommunstyrelsen skulle ordna ett möte där kommunmedborgarna på norra Öland först skulle få säga sitt. Något som jag tjatat om ända sedan i våras, men där kommunstyrelsen hela tiden tyckt att det behövdes inte. 
Men nu skulle kommunstyrelsen i alla fall bli tvungen att ordna ett sådant möte i Löttorp innan det kunde bli något nytt beslut om Åkerboskolan, ett möte för att få fram den allmänna meningen på norra Öland i den viktiga frågan om Åkeboskolans framtid. 
Fick samtidigt in en anteckning i kommunfullmäktiges protokoll att jag såg fram emot att ”det offentliga möte som nu äntligen ska anordnas i Löttorp ska ge utrymme för medborgarnas åsikter ifråga om Åkerboskolan som det är tänkt. Och inte få fördärvas av att ett kommunalråd försöker styra upp debatten och stjäla tid och uppmärksamhet med att bjuda dit sina experter och tjänstemän för att prata". Ja så fick det faktiskt stå i protokollet.
Men kommunalrådet kejsar Ilko den Förste Corkovic var snabbare än kommunstyrelsen och ordnade själv ett möte helt i egen regi, där han utsåg sig själv till "mötesledare" och bestämde hur det skulle gå till och kom dragande med en stackars tjänsteman från Stadshuset som skulle visa bilder och "informera" enligt instruktioner från Ilko. Dagen för "informationsmötet" var satt till Alla Hjärtans dag - med all tydlighet vald för att så få ortsbor som möjligt skulle dyka upp och därmed mindre risk för större protester. Mötet blev helt och hållet Ilkos show, vilket jag sedan skrev om i en insändare i Ölandsbladet:

MÖTE OM ÅKERBOSKOLAN BLEV ILKOS SHOW 
Det beslutades vid kommunfullmäktigemötet i januari att frågan om renovering/upprustning eller rivning/nybygge av Åkerboskolan skulle skickas tillbaka för att få bättre koll på konsekvenser samt för att kommunstyrelsen skulle "anordna ett offentligt möte om Åkerboskolan där allmänheten skulle få komma ordentligt till tals". 
Sistnämnda kräver naturligtvis att man anlitar en opartisk person som får leda mötet och att allas synpunkter vägs in och att man inte nöjer sig med att lyssna på bara dem som begär ordet. Lätt ordnat med mentimetertryckningar på mobilerna nu för tiden. 
Men Ilko hann före kommunstyrelsen med att självsvåldigt på egen hand annonsera om ett "Informationsmöte om Åkerbo skola" där "kommunledningen" skulle vara på plats och informera och "svara på frågor". Dagen som valts för mötet var Alla Hjärtans Dag - en dag när de flesta kan förväntas vilja ha något annat och mer romantiskt för sig än att sitta på informationsmöte. Det verkar onekligen som att dagen var vald med den uträkningen att så få som möjligt av löttorpsborna skulle komma dit  
Kommunledningen"  visade sig i detta fallet vara Ilko själv samt en tjänsteman som visade bilder, men som hade väldigt svårt att svara på frågor på annat än det som låg i linje med hur Ilko ville ha det. Mötet som följde blev sedan närmaste ett slags Ilko show, med Ilko som självutnämnd mötesledare. Bl a så avsnäste han en politiker från norra Öland (med avvikande uppfattning mot Ilkos) med att denne var politiker och därför fick "vänta", men vad var då Ilko själv om inte just politiker? 
Så fort någon fått ordet så följdes det av Ilko som alltid  skulle inflika med sin syn på saken. Med en sådan mötesledare är det få som känner för att yttra sig. Så till stor del blev mötet en munhuggning mellan politiker. Vi som kommit för att lyssna på vad ortsborna hade att säga blev inte mycket klokare än innan. Hade redan i förväg varnat för att mötet i Löttorp inte fick bli en Ilkos show, men det var precis vad den blev. Och där Ilko försökte få det hela avslutat så fort som möjligt "så att vi får dricka kaffe". Snacka om ett manipulerat möte!  
Det var fler än jag som var mycket besvikna.             
Dessutom hade Ilko tydligen även självsvåldigt ändrat sitt nybyggnadsprojekt till någon sorts modulvariant. Får Ilko fortsätta på det här sättet. så lär det väl sluta med att det "bidde ingenting", vare sig en upprustad eller nybyggd Åkerboskola. 
Borgholms kommun behöver en ny och mer lyhörd ledning.   
Per Lublin
                                       
 

DET HÄR SISTA med att självsvåldigt ändra kommunstyrelsemajoritetens nybyggnadsförslag till en modulvariant var väl inte särskilt smart av Ilko. Han hade kanske hoppats på att genom att på så sätt få ner kostnaden till samma nivå som en helrenovering av hela Åkerboskolan skulle kosta, så skulle han få större förståelse för att ersätta nuvarande skola med något nytt. 
Men tji vad kejsaren bedrog sig. Folk blev upprörda när det gick upp för dem att totalytan skulle bli hälften av nuvarande skolas och inte alls ha de utrymmen som kunde behövas. 
DÄRAV det initiativ från föräldrahåll som ledde till det synnerligen välbesökta mötet i Löttorps bygdegård i måndags.
Välbesökt möte om Åkerboskolan ... 
... i Löttorps bygdegård i måndags
Föräldrarna hade varit kloka nog att i förväg utse en mötesledare som skulle hålla i det hela så att politikerna inte skulle få ta över som vanligt. Politikerna var ju inbjudna för att lyssna och inget annat. Vilket flera av dem hade väldigt svårt för att respektera. 
Den utsedde mötesledaren Björn Hedman - bosatt i Löttorp hade fullt sjå med att försöka hålla politikerna i styr. I synnerhet Ilko som genast "kände sig manad" till långa monologer och hoppade upp som en guttaperkaboll med ideliga "försvarstal" mellan i stort sett varje synpunkt från någon av föräldrarna eller dom andra ortsborna. Vet inte hur många gånger som Ilko for upp och sade " - Jag kan förklara ..." eller " - Man kan säga så här..." utan att ens först begära ordet. 
Lite skratt blev det förstås när Ilko vid ett tillfälle - då han ertappats med att prata helt i nattmössan - utbrast: - Jag kan ju inte veta allt!". Vilket han annars försökte låtsas eftersom han hela tiden skulle upp och ha "förklaringar" och synpunkter på allt.
Och flera gånger fick mötesledaren avbryta när politiker ur olika läger började käbbla med varandra om varför alltihop kring Åkerboskolan hela spårat ur och man nu var tillbaka på ruta ett. 
Ilko backade nu från sitt modulförslag och det som han bara ett par veckor tidigare var beredd att driva igenom med sitt mycket knappa politiska övertag var nu inte längre "hugget i sten". Plötsligt var det som om det inte längre fanns något förslag, fast det finns ett utförligt beskrivet sådant - framröstat med röstsifforna 6 - 5 i kommunstyrelsens senaste protokoll (från den 26/") som är planerat att slutgiltigt drivas igenom vid nästa kommunfullmäktigemöte den 18 mars.  
NÅGOT SOM EFTER MÅNDAGSKVÄLLENS MÖTE OOCH DET KOMPAKTA MOTSTÅNDET FRÅN ALLMÄNHETEN bara är att glömma. Ett kommunfullmäktigebeslut i detta läge innan alla frågetecken är uträtade vore totalt oacceptabelt. Just nu har hela frågan hamnat i politisk härdsmälta.
VAD SOM NU BORDE GÖRAS är att snabbt i samförstånd med föräldrar och personal ta fram alternativa förslag på konkret inriktning som nordölänningarna borde få rösta om i samband med EU-valet den 26 maj. Renovering eller nybyggnad - och i det senare fallet hur? En nog så viktig fråga för norra Öland att få folkomrösta om! 
När politiken har gått i härdsmälta måste medborgarna få säga sitt! 

Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar