ÖNSKAR ER ALLA EN FIN SOMMAR - MED NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN  SOMMAR  -  MED  NATTLIGA HÄRLIGA LIVGIVANDE REGN!!!

lördag 28 april 2018

Att sitta och diskutera insändare bakom slutna dörrar på arvoderad sammanträdestid

I torsdags hade Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholm sitt aprilsammanträde.  
Detta började med en öppen del som ni kan ni kan se och lyssna på HÄR.  
Sedan följde en rad sluten del med en lång rad ärenden som framgår av kallelsen här och som man verkligen kan undra av vilken anledning alla dessa skulle behandlas bakom lycka dörrar i "Sverige öppnaste kommun"?  
T ex det första av dem som handlade om Öppet brev till Borgholms byggnadsnämnd. Detta skulle tydligen - som jag lyckats få fram - handla om hur nämnden skulle förhålla sig till en anonym insändare i Ölandsbladet den 12 april under denna just denna rubrik från signaturen Arg är bara förnamnet, där skribenten retat upp sig på bygglovet till ett "extremhus" under uppförande vid Trädgårdsgatan (hörnet Kvarngatan) och undrar om det är skillnad när det gäller bygglov i olika kommuner eftersom man i en del andra kommuner "alltid anpassar nybyggnationer" till att smälta in i övrig bebyggelse". 
Varför måste poltikerna i samhällsbyggnadsnämnden diskutera insändare och ett eventuellt svar bakom lyckta dörrar? 
Det kunde väl vara intressant för allmänheten att höra hur dom olika partiernas representanter i nämnden resonerar i en sak som denna. Inte minst för dom borgholmsbor som håller med insändarskribenten! 
Och är det här någonting att hålla på med under arvoderad sammanträdestid? Ytterst handlar det ju ändå om hur dessa politiker ska försvara sitt eget skinn!
Men framför allt borde samhällsbyggnadsnämnden sluta upp med att vara så sluten. Denna överdrivna slutenhet - där bara ett fåtal ärenden i början av sammanträdet (mestadels av formaliakaraktär) hålls inför öppen ridå - strider emot kommunfullmäktiges fastslagna mål att Borgholms kommun ska kännetecknas av öppenhet! Och likaså borde de handlingar som rör de aktuella ärendena finnas med i kallelsen. Precis som i kallelsen till kommunstyrelsen och övriga nämnder!
Kommentarer 
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar