lördag 28 april 2018

Var fanns Åkesson? Och var fanns politikerna?

Och nu menar jag inte Jimmie Å., utan överläkare Åke Åkesson vid Hälsocentralen i Borgholm, som sedan mer än ett år tillbaka var vidtalad att sitta med i panelen vid SPF - Seniorernas debatt på Strand i torsdags om äldreomsorgen i Borgholm och på något sätt skulle vara dagens "dragplåster". 
Enligt uppgift från dagens moderator Joppe Wiberg kunde Åkesson inte komma på grund av att han "blivit dubbelbokad" och befann sig någon annanstans, men vad var i såfall viktigare än att möta våra äldre på hemmaplan? Och hur kunde han tacka ja till något annat när han redan var bokad till panelen på Strand? Och hör det inte till allmänt hyfs att man om en sådan dubbelbokningssituation trots allt skulle uppstå väljer att prioritera dom som har bokat först?
Och var fanns politikerna - de ansvariga politikerna i Borgholms kommun? Förutom mig fanns ingen av kommunens folkvalda med i lokalen så långt jag kunde se och höra under denna debatt med frågestund i en för övrigt fullsatt lokal. 
Koncentrerade och bra inledningar av SPF:s länsordförande Chatrine Pålsson, Borgholms socialchef Anna Hasselbom Trofast och SPF:s lokale ordförande Göran Stolt och därefter allmän frågestund med många viktiga synpunkter som dessvärre avbröts alldeles för tidigt när frågorna var som flest.
SPF hade gjort besök och provätit vid måltider på äldreboendena runt om i alla kommuner i hela länet  - och vilken kommun låg klart sämst till när det gällde maten? Jo Borgholms kommun! Man kan i det sammanhanget undra vad det är för vits med att låta ett kommunägt företag med vinstintresse (som BEAB) ha huvudansvaret för den kommunala maten, när andra kommuner sköter sitt ansvar för mat och måltider i egen regi utan vinstintresse. 
Det är skamligt att våra äldre på äldreboendena får betala överpris för den sämsta maten! 
Synd att ingen kunde vara där och svara på vad "Beredningen för Sveriges Bästa Äldreomsorg" egentligen håller på med. Bara hummanden från Anna Trofast som ändå borde vara aningen insatt. Om det nu finns något att vara insatt i. 
Det var mycket som verkade hänga i luften när frågestunden var avslutad för att anpassas efter en i sammanhanget ovidkommande prisceremoni, där plötsligt företrädare för Dåtid Öland dök upp "på kommunens vägnar". 
Kommentarer
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar