måndag 18 juni 2018

Lägg inte tid och pengar på att rekrytera en ny turistchef!

Läste ganska nyligen i bladet: 
Direktionen för Ölands kommunalförbund tog vid senaste sammanträdet viktiga strategiska beslut kopplade till turismverksamheten 
Med utgångspunkt ur nuvarande turismstrategi beslutades om åtta punkter som ska ta turismverksamheten mot nya mål. Direktionen gav även ett uppdrag till förbundscheferna att starta upp processen med att rekrytera en turistchef 
 – Efter en intensiv sammanträdesdag med fokus framförallt på vår turistverksamhet riktar vi nu blickarna framåt med tillförsikt och framtidshopp för Ölands turistverksamhet, säger Henrik Yngvesson (M), ordförande Ölands kommunalförbund.
De åtta prioriterade målen är: 
1. Lägg inte tid och pengar på nya visioner och strategier – de är bra de som finns
2. Fokus ska ligga på att göra handling av våra strategier 
3. En revidering och synkronisering ska genomföras av de redan framtagna dokumenten 
4. En operativ arbetsgrupp ska finnas för nystarten av organisationen 
5. Strategin ska brytas ner i taktiska/operativa ett 
6. Prioritera turismnätverket 
7. Skapa ett långsiktigt och strategiskt samarbete med Kalmar i en gemensam framtidsgrupp 
8. Rekrytera en turistchef med fullt ansvar under den operativa arbetsgruppen. Fokusera på gott ledarskap och lyhördhet
                                             
Jag har inte åtta punkter att komma med till direktionen för Ölands kommunalförbund - jag har bara en;
1. Lägg inte tid och pengar på att rekrytera ännu en turistchef – det är bra med den personal  som redan finns! 
Låt Stefan Ahlgren behålla det överordnade ansvaret och gå inte över ån efter vatten!
Vill du se mina senaste inlägg, klicka HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar