Kommunen har nu en omsorgstagare inom hemtjänsten som har konstaterats smittad av Corona/covid-19. Ett begränsat antal medarbetare arbetar nu hos den smittade och de använder skyddsutrustning i enlighet med gällande riktlinjer.
Kommunen kommer inte att gå ut med namn eller område med hänsyn till den personliga integriteten.
”Vi tar den här situationen på stort allvar och gör allt för förebygga smittspridning och fortsätta skydda våra riskgrupper och stötta vår personal i detta, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef och fortsätter:
”Att det har dröjt innan vi har fått smittan hit till vår kommun har skapat förutsättningar att nu hantera det lugnt och professionellt. Personal och chefer har hunnit få utbildning och information om skyddsmaterial, hygienrutiner, smittvägar och om viruset. Vi har också hunnit dra lärdomar av andra kommuner i länet som har drabbats före oss”.
Anna Hasselbom Trofast har idag tillsammans med, Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Maria Svanborg, verksamhetschef för äldreomsorgen varit ute i personalgrupperna för att nå ut med den här informationen.
”De anställda har då haft möjlighet att ställa frågor och få svar på hur vi hanterar den här situationen, vilket förhoppningsvis ska skapa ett lugn”, säger Christina Bengtsson.
Kommunen jobbar enligt de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gått ut med. Två sjuksköterskor har även fått en fördjupad utbildning och har utbildat övriga inom verksamheterna för att alla ska känna sig trygga med att använda materialet. Då har även vikten av att följa de basala hygienrutinerna tagits upp.
Folkhälsomyndigheten har nu i veckan lämnat över till kommunerna att besluta vilka skyddsmaterial som ska användas. Smittskydd och vårdhygien på Region Kalmar kommer att arbeta fram riktlinjer med instruktioner som kommer att gälla för hela länet.
Kommunen har idag ingen brist på skyddsmaterial. Vi har ett lager, beställningar görs fortlöpande och leveranserna fungerar.
Bildtext: Anna Hasselbom Trofast, socialchef och Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.